Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 21. týždeň 2023

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska: trávy lipnicovité, jaseň, platan, dub, gaštan, pagaštan, borovicovité, baza, agát, mrkvovité, pŕhľavovité, skorocel, štiav

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Helminthosporium, Stemphylium

Zrážková činnosť, búrky a prudké výkyvy počasia výrazne ovplyvňovali peľovú situáciu na Slovensku aj v uplynulom týždni. Nízke hladiny peľu v ovzduší zapríčinené najmä búrkami, zrážkami a ochladením striedali slnečné dni s vysokými koncentráciami peľu v ovzduší. Na celom území dominoval peľ ihličnanov z čeľade borovicovitých a peľ tráv. Peľ brezy sa vyskytoval v ovzduší len ojedinele vo veľmi nízkych koncentráciách. Peľ skorocelu, štiavu a pŕhľavy sa vyskytoval v ovzduší na celom území Slovenska. Vysoké hladiny peľu ihličnanov z čeľade borovicovitých sa opäť zviditeľnili žltými povlakmi na autách, parapetoch i okrajoch mlák. Peľová sezóna brezy a jaseňa skončila aj v chladných oblastiach Slovenska. Peľová sezóna tráv prechádza prvým vrcholom aj na strednom a severnom Slovensku. Najvyššie denné koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých zachytili v Banskej Bystrici, 238, a v Košiciach 182 peľových zŕn v m3 vzduchu. Peľ borovicovitých dosiahol najvyššie denné hladiny v Žiline, 5 089 peľových zŕn v m3 vzduchu, a v Košiciach 923 peľových zŕn v m3 vzduchu. Peľ ostatných drevín sa vyskytoval v ovzduší v nižších hladinách. Počas búrok dochádzalo k výraznému poklesu peľu a spór v ovzduší. V ovzduší sa vyskytovala aj tzv. topoľová vata , čo sú lietajúce semienka topoľov a vŕb, ktoré sú často nosičom peľových zŕn tráv. Spóry húb (plesní) zastúpené najmä rodom Cladospórium dosahovali vysoké denné koncentrácie.

Prognóza peľovej situácie v SR na 22. týždeň 2023

Peľová sezóna tráv prechádza prvým vrcholom najmä v chladnejších oblastiach Slovenska. Vysoké denné hladiny bude dosahovať peľ ihličnanov z čeľade borovicovitých. Pribúdať bude peľ pŕhľavy, skorocelu, štiavu a spolu s ním aj peľ ďalších bylín. V ovzduší sa bude ešte vyskytovať peľ agátu, bazy, platanu, gaštanu a pagaštanu. Rozšíri sa druhové spektrum kvitnúcich bylín. Pri oteplení očakávame nárast denných koncentrácií spór húb (plesní). Zrážková činnosť bude spôsobovať regionálne poklesy denných koncentrácií peľu v ovzduší, vietor zas prispeje k transportu peľu z väčších vzdialeností.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA.

Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk