Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 21. týždeň 2022

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska: breza, trávy z čeľade lipnicovité, agát, cyprusovité-tisovité, hrab, jaseň, javor, dub, buk, orech, platan, pagaštan, gaštan, lipa, ihličnany z čeľade borovicovité, baza, pŕhľavovité, skorocel, štiav

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom týždni dominoval v ovzduší na území Slovenska peľ ihličnanov z čeľade borovicovitých spolu s peľom tráv z čeľade lipnicovitých. Peľ brezy dosiahol alergiologicky významné denné koncentrácie už len na severnom Slovensku. Peľová sezóna ďalšieho silného alergénu – tráv z čeľade lipnicovitých - sa rozbehla naplno na celom území. Poklesli denné koncentrácie peľu všetkých drevín, výrazne poklesli aj denné hladiny peľu ihličnanov z čeľade borovicovitých. Najvyššie denné koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých zachytila monitorovacia stanica v Bratislave - 220 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Žiline 219 peľových zŕn v m3 vzduchu , v Banskej Bystrici 164 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Košiciach 78 peľových zŕn v m3 vzduchu. Najvyššie denné koncentrácie peľu ihličnanov zachytila monitorovacia stanica v Košiciach, a to 802 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Žiline 631 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Banskej Bystrici 463 peľových zŕn v m3 vzduchu. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval peľ pagaštanu, gaštanu, agátu, bazy, platanu, lipy, pajaseňa, skorocelu, štiavu a pŕhľavovitých. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a ich denné hladiny dosahovali vysoké hodnoty na celom území.

Prognóza peľovej situácie v SR na 22. týždeň 2022

Peľová sezóna brezy skončila a ani transportovaný peľ už nezvýši denné koncentrácie do alergiologicky významných hladín. Naplno sa rozbehla peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých, ktoré budú najsilnejším a najvýznamnejším alergénom najbližších týždňov. Peľ ihličnanov má klesajúcu tendenciu na celom území Slovenska a žlté povlaky už zmiznú aj na severnom a východnom Slovensku. Stromy pomaly dokvitajú a v ovzduší nadobúda prevahu peľ bylín. Denné koncentrácie spór húb (plesní) počas teplejších dní stúpnu. Množstvo peľu v ovzduší bude lokálne ovplyvňované najmä zrážkovou činnosťou.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ KE, RÚVZ NR, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA.