Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 20. týždeň 2023

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska: breza, trávy lipnicovité, jaseň, javor, platan, dub, gaštan, pagaštan, borovicovité, baza, mrkvovité, pŕhľavovité, skorocel, štiav

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Helminthosporium, Stemphylium

Zrážková činnosť a prudké výkyvy počasia výrazne ovplyvňovali peľovú situáciu na Slovensku aj v uplynulom týždni. Nízke hladiny peľu v ovzduší zapríčinené zrážkami a ochladením vystriedali v závere týždňa slnečné dni s vysokými koncentráciami peľu v ovzduší. Na väčšine územia dominoval peľ ihličnanov z čeľade borovicovitých a peľ tráv. Peľ brezy v alergiologicky významných koncentráciách zachytili len monitorovacie stanice v Žiline a Banskej Bystrici. Peľ skorocelu, štiavu a pŕhľavovitých sa vyskytoval v ovzduší na väčšine územia Slovenska. Vysoké hladiny peľu ihličnanov z čeľade borovicovitých sa zviditeľnili počas daždivých dní žltými povlakmi na okrajoch mlák. Peľová sezóna brezy a jaseňa skončila aj v chladných oblastiach Slovenska. Najvyššia denná koncentrácia peľu brezy bola zachytená v Žiline, 201 peľových zŕn v m3 vzduchu, a v Banskej Bystrici 60 peľových zŕn v m3 vzduchu. V oboch prípadoch išlo o peľ transportovaný vetrom na veľké vzdialenosti. Najvyššie denné koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých zachytili v Banskej Bystrici, 200 peľových zŕn v m3 vzduchu, a v Bratislave 115 peľových zŕn v m3 vzduchu. Peľ borovicovitých dosiahol najvyššie denné hladiny v Žiline, 1830 peľových zŕn v m3 vzduchu, a v Košiciach 1477 peľových zŕn v m3 vzduchu. Peľ ostatných drevín sa vyskytoval v ovzduší v stredných a nižších hladinách. Počas slnečných a veterných dní sa v ovzduší vyskytovala aj tzv. topoľová vata , čo sú lietajúce semienka topoľov a vŕb, ktoré sú často nosičom peľových zŕn tráv. Spóry húb (plesní) zastúpené najmä rodom Cladospórium dosahovali vysoké denné koncentrácie.

Prognóza peľovej situácie v SR na 21. týždeň 2023

Peľová sezóna brezy, jaseňa i buka definitívne končí. Vysoké denné hladiny bude dosahovať peľ ihličnanov z čeľade borovicovitých. Naplno sa rozbieha peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých. Pribúdať bude peľ pŕhľavovitých a spolu s ním aj peľ ďalších bylín. V ovzduší sa bude ešte vyskytovať peľ javora, duba, bazy, platanu, gaštanu a pagaštanu. Postupne bude dochádzať k rozširovaniu druhového spektra peľu. Pri oteplení očakávame aj nárast denných koncentrácií spór húb (plesní). Ochladenie a zrážková činnosť bude spôsobovať regionálne poklesy denných koncentrácií peľu v ovzduší, vietor zas prispeje k transportu peľu z väčších vzdialeností.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA .

Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk