Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 19. týždeň 2023

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska: breza, trávy lipnicovité, cyprusovité-tisovité , jaseň, javor, platan, dub, buk, orech, smrekovec, pagaštan, borovicovité, mrkvovité, pŕhľavovité, skorocel, štiav

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Helminthosporium, Stemphylium

Uplynulý týždeň sa opäť niesol v znamení výkyvov počasia, ktoré regionálne ovplyvňovali peľovú situáciu na Slovensku. V ovzduší na väčšine územia stále dominoval peľ brezy, jaseňa, duba a buka. Výraznejšie stúpli hladiny peľu tráv z čeľade lipnicovitých. Peľ skorocelu, štiavu a pŕhľavovitých sa už vyskytoval v ovzduší na väčšine územia Slovenska. Stúpli denné koncentrácie peľu ihličnanov z čeľade borovicovitých, ktorých veľké peľové zrná začínajú tvoriť žlté povlaky na parapetoch, autách či okrajoch mlák. Peľová sezóna brezy končí. V chladnejších oblastiach Slovenska však peľ brezy dosahoval alergiologicky významné koncentrácie aj v uplynulom týždni. Peľ jaseňa dosahoval alergiologicky významné denné hladiny na strednom a severnom Slovensku. Najvyššia denná koncentrácia peľu brezy bola zachytená v Banskej Bystrici, a to 81 peľových zŕn v m3 vzduchu, a v Žiline 53 peľových zŕn v m3 vzduchu. Najvyššie denné koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých zachytili v Bratislave, 38 peľových zŕn v m3 vzduchu, a v Banskej Bystrici 35 peľových zŕn v m3 vzduchu. Peľ ostatných drevín sa vyskytoval v ovzduší v stredných a nižších hladinách. Narastajú denné koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých a ihličnanov. Počas slnečných a veterných dní sa v ovzduší vyskytuje aj tzv. topoľová vata, čo sú lietajúce semienka topoľov a vŕb, ktoré spôsobujú mechanické podráždenie očí a slizníc, ale často sú nosičom peľových zŕn tráv. Spóry húb (plesní) zastúpené najmä rodom Cladospórium dosahovali vysoké denné koncentrácie.

Prognóza peľovej situácie v SR na 20. týždeň 2023

Peľová sezóna brezy definitívne končí. Alergiologicky významné denné koncentrácie peľu brezy sa môžu ojedinele vyskytnúť v chladnejších oblastiach Slovenska. Klesať budú aj denné koncentrácie peľu jaseňa. Výraznejšie stúpnu denné koncentrácie peľu ihličnanov z čeľade borovicovitých. Pribúdať bude peľ tráv z čeľade lipnicovitých, peľ pŕhľavovitých a spolu s nimi aj peľ ďalších bylín. V ovzduší sa bude ešte vyskytovať peľ drevín z čeľadí cyprusovité a tisovité, javora, duba, buka, platanu a pagaštanu. Postupne bude dochádzať k rozširovaniu druhového spektra peľu. Pri oteplení očakávame aj nárast denných koncentrácií spór húb (plesní). Ochladenie a zrážková činnosť spôsobuje regionálne poklesy denných koncentrácií peľu v ovzduší, vietor zas prispieva k transportu peľu z väčších vzdialeností.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA.

Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk