Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 19. týždeň 2022

 Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

  • breza, trávy z čeľade lipnicovité, cyprusovité-tisovité, hrab, jaseň, javor, dub, buk, orech, pagaštan, gaštan, ihličnany z čeľade borovicovité, baza, pŕhľavovité, skorocel, štiav
  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom týždni dominoval na území Slovenska v ovzduší spolu s peľom brezy, hrabu, duba a buka najmä peľ ihličnanov z čeľade borovicovitých, ktorý prispel k tvorbe žltých povlakov na autách, balkónoch či okrajoch mlák. Peľ brezy ešte dosahoval najmä na strednom a severnom Slovensku vysoké denné koncentrácie, veľký podiel na tom mal vetrom transportovaný peľ z chladnejších regiónov. Denné koncentrácie peľu drevín z čeľade cyprusovité-tisovité pochádzajúce z kvitnúcich porastov Harmaneckej tisiny, poklesli už aj v Banskej Bystrici a Žiline. Vysoké denné koncentrácie peľu buka a duba v ovzduší zaznamenali najmä monitorovacie stanice na strednom, severnom a východnom Slovensku. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých dosiahol alergiologicky významné denné koncentrácie najmä v teplejších oblastiach Slovenska.

  • Najvyššie denné koncentrácie peľu brezy zachytila monitorovacia stanica v Žiline - 830 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Banskej Bystrici – 425 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Bratislave – 138 peľových zŕn v m3 vzduchu.
  • Najvyššie denné koncentrácie peľu duba zaznamenala monitorovacia stanica v Žiline - 986 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Banskej Bystrici - 411peľových v m3 vzduchu.
  • Najvyššie denné koncentrácie peľu buka zachytila monitorovacia stanica v Banskej Bystrici – 204 peľových zŕn v m3 vzduchu.
  • Najvyššie koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých zachytili monitorovacie stanice v Bratislave - 94 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Žiline - 121 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Trnave - 52 peľových zŕn v m3 vzduchu.

Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval peľ javora, orecha, pagaštanu, gaštanu, ihličnanov z čeľade borovicovité, bazy, skorocelu, štiavu a pŕhľavovitých. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a ich denné hladiny stúpli na celom území.

Prognóza peľovej situácie v SR na 20. týždeň 2022

Denné koncentrácie peľu brezy v ovzduší majú stále klesajúcu tendenciu. Predpokladáme, že alergiologicky významné denné koncentrácie dosiahne peľ brezy v ovzduší už len v chladnejších oblastiach Slovenska. Peľová sezóna hrabu a jaseňa končí na celom území. Peľová sezóna duba a buka prešla svojím vrcholom a vyššie hladiny ich peľu môžeme očakávať už len na severnom a strednom Slovensku. Peľ ihličnanov vo forme žltých povlakov nás v tomto týždni potrápi pravdepodobne na celom území Slovenska. Vďaka dostatku vlahy a otepleniu predpokladáme výrazný nárast denných koncentrácií peľu tráv z čeľade lipnicovitých na celom území Slovenska. Peľ tráv sa stáva najvýznamnejším a najsilnejším alergénom pre najbližšie mesiace. Denné koncentrácie spór húb (plesní) počas teplejších dní stúpnu. Množstvo peľu v ovzduší bude lokálne ovplyvňované najmä zrážkovou činnosťou.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici.

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby
RÚVZ BB, RÚVZ KE, RÚVZ NR, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA.