Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 18. týždeň 2023

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

breza, trávy lipnicovité, cyprusovité-tisovité , jaseň, javor, brest, hrab, platan, dub, buk, orech, smrekovec, pagaštan, borovicovité, mrkvovité, pŕhľavovité, skorocel, štiav

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Helminthosporium, Stemphylium

Výkyvy počasia v uplynulom týždni výrazne ovplyvnili peľovú situáciu na Slovensku. V ovzduší na väčšine územia Slovenska ešte dominoval peľ brezy, jaseňa, duba a buka. Pribúda peľ tráv z čeľade lipnicovitých. Začína kvitnúť skorocel, štiav a v teplejších oblastiach aj pŕhľavovité. Začali kvitnúť ihličnany z čeľade borovicovitých, ktorých veľké peľové zrná budú v krátkom čase tvoriť žlté povlaky na parapetoch, autách či okrajoch mlák. Peľová sezóna brezy prešla vrcholom aj v chladnejších oblastiach Slovenska, kde v uplynulom týždni ešte dosiahla aj veľmi vysoké denné koncentrácie. Peľ jaseňa dosahoval alergiologicky významné denné hladiny na strednom a severnom Slovensku. Najvyššia denná koncentrácia peľu brezy bola zachytená v Banskej Bystrici, a to 215 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Žiline 206 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Nitre 79 peľových zŕn v m3 vzduchu. Kvitnutie Harmaneckej tisiny prinieslo na krátky čas vysoké denné koncentrácie peľu tisu v Banskej Bystrici a v Žiline. Peľ ostatných drevín sa vyskytoval v ovzduší v stredných a nižších hladinách. Narastajú denné koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých. Spóry húb (plesní) zastúpené najmä rodom Cladospórium dosahovali vysoké denné koncentrácie.

Prognóza peľovej situácie v SR na 19. týždeň 2023

Peľová sezóna brezy končí. Alergiologicky významné denné koncentrácie peľu brezy očakávame ešte na strednom, severnom a čiastočne aj východnom Slovensku. Celkovo budú mať denné koncentrácie peľu brezy klesajúcu tendenciu. Denné koncentrácie peľu hrabu a jaseňa budú klesať. Výraznejšie budú stúpať denné koncentrácie peľu ihličnanov z čeľade borovicovitých. Pribúdať budú peľ tráv z čeľade lipnicovitých, peľ pŕhľavovitých a spolu s nimi aj peľ ďalších bylín. V ovzduší sa bude ešte vyskytovať peľ drevín z čeľadí cyprusovité a tisovité, javora, duba, buka, platanu, pagaštanu, smrekovca a ďalších ihličnanov. Postupne bude dochádzať k rozširovaniu druhového spektra peľu. Pri oteplení očakávame aj nárast denných koncentrácií spór húb (plesní). Ochladenie a zrážková činnosť spôsobuje regionálne poklesy denných koncentrácií peľu v ovzduší, vietor zas prispieva k transportu peľu z väčších vzdialeností.  

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA .

Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk