Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 18. týždeň 2022

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

  • breza, trávy z čeľade lipnicovité, cyprusovité-tisovité, hrab, jaseň, javor, dub, buk, smrekovec, orech, pagaštan, borovicovité, baza, pŕhľavovité
  • póry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

Uplynulý týždeň na celom území Slovenska dominoval v ovzduší peľ brezy, hrabu, duba, buka a ihličnanov z čeľade borovicovitých. Peľ brezy najmä pričinením vetra a ním transportovaného peľu dosahoval začiatkom týždňa veľmi vysoké koncentrácie vo všetkých regiónoch. Vysoké koncentrácie peľu ihličnanov, buka, duba a miestami hrabu – čiže druhov, ktoré majú veľké peľové zrná - prispeli ku tvorbe žltých povlakov na autách, parapetoch, či okrajoch mlák. Peľ drevín z čeľade cyprusovité- tisovité ovplyvnený kvitnutím porastov Harmaneckej tisiny dosiahol vyššie koncentrácie už len v Banskej Bystrici a Žiline. Denné koncentrácie peľu brestu, vŕby a topoľa sa pohybovali už len v nízkych hladinách. Vysoké denné koncentrácie peľu hrabu, buka a duba v ovzduší zaznamenali najmä monitorovacie stanice na strednom, severnom a východnom Slovensku. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých pribúda zatiaľ len veľmi pozvoľna a nedosahuje ešte alergiologicky významné denné koncentrácie.

  • Najvyššie denné koncentrácie peľu brezy zachytila monitorovacia stanica v Žiline - 1931 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Banskej Bystrici – 1482 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Košiciach - 912 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Bratislave – 369 peľových zŕn v m3 vzduchu.
  • Najvyššie denné koncentrácie peľu hrabu zaznamenala monitorovacia stanica v Banskej Bystrici - 216 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Košiciach - 321peľových v m3 vzduchu.
  • Najvyššie denné koncentrácie peľu buka zachytila monitorovacia stanica v Banskej Bystrici – 682 peľových zŕn v m3 vzduchu.

Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval peľ javora, smrekovca, orecha, pagaštanu, ihličnanov z čeľade borovicovité, bazy a pŕhľavovitých. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a ich denné hladiny stúpli na celom území.

Prognóza peľovej situácie v SR na 19. týždeň 2022

Denné koncentrácie peľu brezy v ovzduší majú klesajúcu tendenciu. Alergiologicky významné denné koncentrácie dosiahne peľ brezy v ovzduší najmä v chladnejších oblastiach Slovenska. Peľová sezóna hrabu a jaseňa končí na celom území. Peľ duba a buka môže dosiahnuť vyššie hladiny na severnom, strednom a východnom Slovensku. Peľ ihličnanov vo forme žltých povlakov sa bude vyskytovať vo väčších množstvách aj na autách, parapetoch, či okrajoch mlák na väčšine územia Slovenska. Dostatok vlahy a oteplenie prinesie výraznejší nástup peľovej sezóny tráv z čeľade lipnicovitých aj v chladnejších regiónoch. Peľ tráv sa v priebehu pár týždňov stane najvýznamnejším a najsilnejším alergénom. Denné koncentrácie spór húb (plesní) počas teplejších dní stúpnu. Množstvo peľu v ovzduší bude lokálne ovplyvňované najmä zrážkovou činnosťou.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici.

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ KE, RÚVZ NR, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA.