Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 17. týždeň 2023

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

breza, trávy lipnicovité, cyprusovité-tisovité , jaseň, javor, topoľ, vŕba, brest, hrab, platan, dub, buk, orech, smrekovec, pagaštan, borovicovité, pŕhľavovité

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Helminthosporium, Stemphylium

V uplynulom týždni dominoval v ovzduší na väčšine územia Slovenska peľ brezy, hrabu a jaseňa. Chladné noci a zrážková činnosť spôsobili oproti predchádzajúcemu týždňu pokles denných koncentrácií peľu a spór v ovzduší. Peľová sezóna brezy prešla vrcholom aj v chladnejších oblastiach Slovenska. Breza zatiaľ ostáva najsilnejším a najvýznamnejším alergénom, pokiaľ ju nenahradí postupne pribúdajúci peľ tráv z čeľade lipnicovitých. Peľ jaseňa a hrabu dosahoval vyššie hladiny najmä na strednom a severnom Slovensku. Najvyššia denná koncentrácia peľu brezy bola zachytená v Banskej Bystrici, a to 241 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Žiline 176 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Trnave 111 a v Nitre 103 peľových zŕn v m3 vzduchu. Peľ jaseňa dosiahol najvyššie denné hladiny v Žiline a v Banskej Bystrici. Peľ hrabu dosiahol najvyššie koncentrácie v Banskej Bystrici. Peľ ostatných drevín sa vyskytoval v ovzduší v stredných a nižších hladinách. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých vo veľmi nízkych koncentráciách zachytili všetky monitorovacie stanice. Spóry húb (plesní) zastúpené najmä rodom Cladospórium dosahovali väčšinou vyššie denné koncentrácie.

Prognóza peľovej situácie v SR na 18. týždeň 2023

Peľová sezóna brezy je na ústupe. Vyššie denné koncentrácie peľu brezy očakávame ešte na strednom, severnom a čiastočne aj východnom Slovensku. Celkovo budú mať denné koncentrácie peľu brezy klesajúcu tendenciu, ale zatiaľ breza ostane najsilnejším a najvýznamnejším alergénom. Denné koncentrácie peľu hrabu a jaseňa budú klesať. Oteplenie prinesie na celom území celkový nárast denných koncentrácií peľu v ovzduší a ďalšie rozširovanie druhového spektra peľu. Pribúdať bude peľ tráv z čeľade lipnicovitých, pŕhľavovitých a spolu s nimi aj peľ ďalších bylín. V ovzduší sa bude ešte vyskytovať peľ drevín z čeľadí cyprusovité a tisovité, javora, duba, buka, platanu, pagaštanu, smrekovca a ďalších ihličnanov. Pri oteplení očakávame aj nárast denných koncentrácií spór húb (plesní). Ochladenie a zrážková činnosť spôsobuje regionálne poklesy denných koncentrácií peľu v ovzduší, vietor zas prispieva k transportu peľu z väčších vzdialeností.  

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA .

Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk