Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 17. týždeň 2022

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

  • breza, trávy z čeľade lipnicovité, cyprusovité-tisovité, brest, hrab, jaseň, javor, topoľ, vŕba, dub, buk, smrekovec, orech, pagaštan, borovicovité
  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

Uplynulý týždeň na celom území Slovenska dominoval v ovzduší peľ brezy, hrabu, duba a buka. Vetrom transportovaný peľ zvyšoval koncentráciu tohto alergénu aj v regiónoch, kde breza už odkvitla. Peľ drevín z čeľade cyprusovité- tisovité vo vyšších koncentráciách zachytili monitorovacie stanice v Banskej Bystrici a Žiline. Tento záchyt je spojený s kvitnutím prirodzených porastov tisu na severných svahoch hornej časti Harmaneckej doliny. Na celom území poklesli denné koncentrácie peľu brestu, vŕby, topoľa i jaseňa. Veľmi vysoké denné koncentrácie peľu hrabu v ovzduší zaznamenali monitorovacie na strednom, severnom a východnom Slovensku. Peľ jaseňa v ovzduší dosiahol vyššie denné koncentrácie už len na severe Slovenska. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých pribúda zatiaľ len pozvoľna a nedosahuje ešte alergiologicky významné denné koncentrácie.

  • Najvyššie denné koncentrácie peľu brezy zachytila monitorovacia stanica v Žiline - 6 620 peľových zŕn  v m3 vzduchu, v Banskej Bystrici – 3625 peľových zŕn  v m3 vzduchu, v Košiciach - 2864 peľových zŕn  v m3 vzduchu a v Bratislave – 2699 peľových zŕn v m3 vzduchu.
  • Najvyššie denné koncentrácie peľu hrabu zaznamenala monitorovacia stanica v Banskej Bystrici - 580 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Košiciach - 562 peľových v m3 vzduchu.
  • Najvyššie denné koncentrácie peľu buka zachytila monitorovacia stanica v Banskej Bystrici  – 589 peľových zŕn v m3 vzduchu.

Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval peľ duba, javora, smrekovca, orecha, pagaštanu a ihličnanov z čeľade borovicovité. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a ich denné hladiny stúpli najmä v teplejších oblastiach Slovenska.

Prognóza  peľovej situácie v SR na 18. týždeň 2022

Najvýznamnejším a najsilnejším alergénom ostáva breza. Peľ brezy v ovzduší dosiahne vysoké denné koncentrácie najmä v chladnejších oblastiach Slovenska, alergiologicky významné hladiny ale dosiahne aj na ostatnom území. Peľ hrabu a duba bude dosahovať významné koncentrácie najmä na severnom, strednom a východnom Slovensku. Alergiologicky významné koncentrácie peľu jaseňa v ovzduší predpokladáme už len na severnom a strednom Slovensku. Hladiny peľu drevín z čeľade cyprusovité-tisovité si môžu udržať vyššie denné hladiny najmä na strednom a severnom Slovensku. Peľ buka sa bude vyskytovať vo vyšších denných koncentráciách. S otepľovaním pribudne peľ tráv z čeľade lipnicovitých aj v chladnejších oblastiach Slovenska. Peľ tráv sa v priebehu pár týždňov stane na dlhé obdobie najvýznamnejším a najsilnejším alergénom. Denné koncentrácie spór húb (plesní) počas teplejších dní mierne stúpnu. Množstvo peľu v ovzduší bude lokálne ovplyvňované zrážkami a nočným ochladením.


RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici