Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 16. týždeň 2023

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

breza, trávy lipnicovité, cyprusovité-tisovité , jaseň, javor, topoľ, vŕba, brest, hrab, platan, dub, buk, smrekovec

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Helminthosporium, Stemphylium

V uplynulom týždni sme v ovzduší na celom území Slovenska zaznamenali veľmi vysoké denné koncentrácie peľu. Dominoval peľ brezy, hrabu a jaseňa. Peľová sezóna brezy sa naplno rozbehla aj na strednom, severnom a východnom Slovensku, kde peľ brezy dosahoval denné koncentrácie vyššie ako tisíc peľových zŕn v m3 vzduchu. Breza ostáva najsilnejším a najvýznamnejším alergénom aspoň v najbližších troch týždňoch. Peľ jaseňa a hrabu dosahoval vyššie hladiny najmä na strednom, severnom a východnom Slovensku. Najvyššia denná koncentrácia peľu brezy bola zachytená v Žiline, a to 5 420 peľových zŕn v m vzduchu, v Banskej Bystrici 3 066 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Košiciach 1 557 a v Trnave 1 181 peľových zŕn v m3 vzduchu. Peľ jaseňa dosiahol najvyššie denné hladiny v Žiline a Banskej Bystrici. Peľ hrabu dosiahol najvyššie koncentrácie v Košiciach a Banskej Bystrici. Peľ ostatných drevín sa vyskytoval v ovzduší v stredných a nižších hladinách. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých vo veľmi nízkych koncentráciách zachytili už všetky monitorovacie stanice, len v Košiciach namerali až 23 peľových zŕn v m3 vzduchu. Spóry húb (plesní) zastúpené najmä rodom Cladospórium dosahovali vyššie denné koncentrácie. 

Prognóza peľovej situácie v SR na 17. týždeň 2023

Peľová sezóna brezy bude pokračovať na celom území Slovenska. Veľmi vysoké denné koncentrácie peľu brezy očakávame najmä na strednom, severnom a východnom Slovensku. Na ostatnom území budú mať denné koncentrácie peľu brezy klesajúcu tendenciu, ale aj napriek tomu breza ostane najsilnejším a najvýznamnejším alergénom. Denné koncentrácie peľu hrabu a jaseňa budú mať klesajúcu tendenciu. Oteplenie prinesie na celom území celkový nárast denných koncentrácií peľu v ovzduší a ďalšie rozširovanie druhového spektra peľu. Pribúdať bude peľ tráv z čeľade lipnicovitých a spolu s ním aj peľ ďalších bylín. V ovzduší sa bude ešte vyskytovať peľ drevín z čeľadí cyprusovité a tisovité, topoľa, vŕby, javora, duba, buka, smrekovca a ďalších ihličnanov. Nárast denných koncentrácií predpokladáme aj u spór húb (plesní). Ochladenie a zrážková činnosť spôsobujú regionálne poklesy denných koncentrácií peľu v ovzduší, vietor zas prispieva k transportu peľu z väčších vzdialeností. 

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA. 

Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk