Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 15. týždeň 2023

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

breza, trávy lipnicovité, cyprusovité-tisovité , jaseň, javor, topoľ, vŕba, brest, hrab, platan, dub, buk, smrekovec

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Helminthosporium, Stemphylium

Výkyvy počasia tento rok veľmi výrazne ovplyvňujú peľovú situáciu na Slovensku. V druhej polovici uplynulého týždňa vplyvom prudkých regionálnych výkyvov počasia dochádzalo k výraznému poklesu peľu v ovzduší. Celkovo na Slovensku dominoval peľ brezy, hrabu a jaseňa. Peľová sezóna brezy pokračuje na celom území Slovenska. Breza ostáva najsilnejším a najvýznamnejším alergénom najbližších týždňov. Peľ jaseňa a hrabu dosahoval vyššie hladiny najmä na strednom, severnom a východnom Slovensku. Najvyššia denná koncentrácia peľu brezy bola zachytená v Žiline, a to 208 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Košiciach 169 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Nitre 109 a v Bratislave 134 peľových zŕn v m3 vzduchu . Peľ jaseňa dosiahol najvyššie denné hladiny v Žiline, Košiciach a Banskej Bystrici. Peľ hrabu dosiahol najvyššie koncentrácie v Košiciach a Banskej Bystrici. Peľ ostatných drevín sa vyskytoval v ovzduší v stredných a nižších hladinách. Monitorovacia stanica v Bratislave zachytila prvý peľ tráv z čeľade lipnicovitých. Spóry húb (plesní) zastúpené najmä rodom Cladospórium dosahovali vyššie denné koncentrácie.

Prognóza peľovej situácie v SR na 16. týždeň 2023

Skončila peľová sezóna liesky a jelše. Peľová sezóna brezy bude po oteplení pokračovať k vrcholu najprv v teplejších oblastiach Slovenska. Na celom území bude peľ brezy v ovzduší stúpať do alergiologicky významných denných koncentrácií. Breza ostane najsilnejším a najvýznamnejším alergénom nasledujúcich týždňov. Oteplenie prinesie na celom území celkový nárast denných koncentrácií peľu v ovzduší a ďalšie rozširovanie druhového spektra peľu. V ovzduší sa bude vyskytovať ešte peľ drevín z čeľadí cyprusovité a tisovité, peľ jaseňa, hrabu, topoľa, vŕby, javora, duba, buka, smrekovca a ďalších ihličnanov. Postupne bude pribúdať peľ tráv z čeľade lipnicovitých aj v meraniach ostatných monitorovacích staníc. Nárast denných koncentrácií predpokladáme aj u spór húb (plesní). Ochladenie a zrážková činnosť môže spôsobiť regionálne pokles denných koncentrácií peľu v ovzduší, vietor zas prispeje k transportu peľu z väčších vzdialeností.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE a ÚVZ SR BA .

Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk