Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 15. týždeň 2022

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

  • breza, trávy z čeľade lipnicovité, cyprusovité-tisovité, brest, hrab, jaseň, javor, topoľ, vŕba, dub, buk, smrekovec, orech, pagaštan
  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom kalendárnom týždni na celom území Slovenska vrcholila peľová sezóna brezy. Peľová sezóna drevín z čeľade cyprusovité-tisovité, jaseňa a brestu pokračovala najmä na strednom a severnom Slovensku. Na celom území poklesli denné koncentrácie peľu vŕby a topoľa v ovzduší. Výrazne sa zvýšili denné koncentrácie hrabu v ovzduší, najmä na strednom, východnom a severnom Slovensku. Monitorovacie stanice v Bratislave a Nitre zachytili prvý peľ tráv z čeľade lipnicovitých.

  • Najvyššie denné koncentrácie peľu brezy zachytila monitorovacia stanica v Banskej Bystrici – 1464 peľových zŕn v m3 vzduchu, ďalej monitorovacia stanica v Košiciach – 1405 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Nitre 1130 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Žiline 1019 peľových zŕn v m3 vzduchu.
  • Najvyššie denné koncentrácie peľu hrabu zaznamenala monitorovacia stanica v Banskej Bystrici - 1888 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Košiciach – 572 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Žiline 343 peľových v m3 vzduchu.
  • Vysoké denné koncentrácie peľu jaseňa zachytili monitorovacie stanice v Banskej Bystrici – 290 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Žiline – 191 peľových zŕn v m3 vzduchu.

Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval peľ duba, buka, javora, smrekovca a v teplejších oblastiach aj pagaštanu. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium, ich denné hladiny stúpli najmä v teplejších oblastiach Slovenska.

Prognóza peľovej situácie v SR na 16. týždeň 2022

Najvýznamnejším a najsilnejším alergénom najbližších dní ostáva breza. Peľ brezy v ovzduší dosiahne vysoké denné koncentrácie na väčšine územia Slovenska. Peľ hrabu a duba bude ešte dosahovať alergiologicky významné koncentrácie. Alergiologicky významné koncentrácie môže dosiahnuť aj peľ jaseňa i drevín z čeľade cyprusovité-tisovité najmä na strednom a severnom Slovensku. S otepľovaním začne pribúdať peľ tráv z čeľade lipnicovitých aj v chladnejších oblastiach Slovenska. Peľ tráv sa v priebehu pár týždňov stane na dlhé obdobie najvýznamnejším a najsilnejším alergénom. Koncentrácie spór húb (plesní) počas teplejších dní mierne stúpnu. Množstvo peľu v ovzduší bude lokálne ovplyvňované zrážkami a nočným ochladením.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici.