Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 14. týždeň 2023

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

breza, jelša, lieska, cyprusovité-tisovité, jaseň, javor, topoľ, vŕba, brest, hrab, platan, dub

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Helminthosporium, Stemphylium

Vplyvom prudkého ochladenia, nočných mrazov a sneženia došlo v uplynulom týždni k prudkému poklesu peľu v ovzduší na celom území Slovenska. Od polovice týždňa a najmä počas veľkonočných sviatkov boli denné hladiny peľu na prevažne veľmi nízkej až nízkej úrovni. Celkovo dominoval peľ brezy, hrabu a jaseňa. Naplno rozbehnutá peľová sezóna brezy v Bratislave a v teplejších oblastiach Slovenska sa pribrzdila a peľ brezy nedosahoval alergiologicky významné koncentrácie. Breza bude najsilnejším a najvýznamnejším alergénom najbližších týždňov. Peľ drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité dosiahol vyššie koncentrácie len začiatkom týždňa v Košiciach. Peľ liesky a jelše sa vyskytoval len ojedinele a vo veľmi nízkych koncentráciách. Najvyššia denná koncentrácia peľu brezy zachytená v Bratislave bola len 54 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Nitre 40 peľových zŕn v m3 vzduchu. Na ostatnom území peľ brezy dosahoval len veľmi nízke až nízke denné koncentrácie. Peľ ostatných drevín sa vplyvom prudkého ochladenia vyskytoval v ovzduší len v nízkych hladinách. Vplyv ochladenia a zrážkovej činnosti sa najvýraznejšie odrazil na strednom a severnom Slovensku. Spóry húb (plesní) zastúpené najmä rodom Cladospórium dosahovali stredné, len miestami vyššie denné koncentrácie.

Prognóza peľovej situácie v SR na 15. týždeň 2023

Skončila peľová sezóna liesky a jelše. Peľová sezóna brezy v Bratislave a teplejších oblastiach Slovenska by po oteplení mala pokračovať k vrcholu. Na ostatnom území bude s oteplením peľ brezy v ovzduší stúpať do alergiologicky významných denných koncentrácií. Breza bude najsilnejším a najvýznamnejším alergénom nasledujúcich týždňov. Oteplenie prinesie na celom území celkový nárast denných koncentrácií peľu v ovzduší a ďalšie rozširovanie druhového spektra peľu. V ovzduší sa bude vyskytovať ešte peľ drevín z čeľadí cyprusovité a tisovité, peľ jaseňa, hrabu, topoľa, vŕby, javora, duba, buka, smrekovca a postupne aj ďalších ihličnanov. Nárast denných koncentrácií predpokladáme aj u spór húb (plesní). Ochladenie a zrážková činnosť môže spôsobiť regionálne pokles denných koncentrácií peľu v ovzduší, vietor zas prispeje k transportu peľu z väčších vzdialeností.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE a ÚVZ SR BA .

Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk