Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 14. týždeň 2022

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

  •     jelša, lieska, breza, cyprusovité-tisovité, brest, hrab, jaseň, javor, topoľ, vŕba, dub, smrekovec
  •     spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom kalendárnom týždni sa aj napriek výkyvom počasia, nižším teplotám či zrážkam rozbehla peľová sezóna brezy na celom území Slovenska. Peľ brezy dosiahol aj na severe vysoké denné koncentrácie. Pokračovala peľová sezóna drevín z čeľade cyprusovité-tisovité, jaseňa, brestu, vŕby a topoľa. Zvýšili sa denné koncentrácie peľu hrabu a duba. Peľová sezóna liesky a jelše končí aj v horských oblastiach, čo sa prejavilo poklesom denných koncentrácií ich peľu do nízkych, alergiologicky nevýznamných hladín.

  • Najvyššie denné koncentrácie peľu brezy zachytila monitorovacia stanica v Bratislave – 2236 peľových zŕn v m3 vzduchu, ďalej monitorovacia stanica v Nitre – 1247 peľových zŕn v m3 vzduchu a monitorovacia stanica v Košiciach 360 peľových zŕn v m3 vzduchu.
  • Najvyššie denné koncentrácie peľu jaseňa zaznamenala monitorovacia stanica v Košiciach – 563 peľových zŕn v m3 vzduchu, monitorovacia stanica v Bratislave – 179 peľových v m3 vzduchu a monitorovacia stanica v Banskej Bystrici – 168 peľových v m3 vzduchu.
  • Vysoké denné koncentrácie peľu hrabu z čeľade lieskovité zachytili monitorovacie stanice v Košiciach – 462 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Bratislave – 362 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Banskej Bystrici – 311 peľových zŕn v m3 vzduchu.

Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval peľ javora a smrekovca. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium, ich denné hladiny mierne stúpli.

Prognóza peľovej situácie v SR na 15. týždeň 2022

Najvýznamnejším a najsilnejším alergénom najbližších dní bude breza. Peľ brezy dosiahne vysoké denné koncentrácie na celom území Slovenska. Očakávame, že vysoké denné koncentrácie dosiahne aj peľ hrabu a duba. Alergiologicky významné koncentrácie dosiahne peľ jaseňa, topoľa i drevín z čeľade cyprusovité-tisovité najmä na strednom, severnom a východnom Slovensku. Koncentrácie spór húb (plesní) počas teplejších dní mierne stúpnu. Množstvo peľu v ovzduší bude lokálne ovplyvňované zrážkami a nočným ochladením.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici.