Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 13. týždeň 2023

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

breza, jelša, lieska, cyprusovité-tisovité, jaseň, javor, topoľ, vŕba, brest, hrab, platan, dub

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Helminthosporium, Stemphylium

V uplynulom týždni v ovzduší na celom území Slovenska dominoval peľ topoľa a jaseňa. V Bratislave a teplejších oblastiach Slovenska sa naplno rozbehla peľová sezóna brezy, ktorá bude najsilnejším a najvýznamnejším alergénom najbližších týždňov. Peľ drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité dosahoval alergiologicky významné denné koncentrácie už len v časti stredného, východného a na severe Slovenska. Kvitnutie liesky a jelše definitívne skončilo. Najvyššiu dennú hladinu peľu brezy zachytili
v Bratislave, 297 peľových zŕn v m3 vzduchu, a v Nitre 111 peľových zŕn v m3 vzduchu. Na ostatnom území peľ brezy ešte nedosiahol alergiologicky významné hladiny. Peľ jaseňa a topoľa v ovzduší dosahoval vysoké koncentrácie na celom území. Peľ topoľa dosiahol vyššie koncentrácie v Bratislave - 212 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Nitre 169 peľových zŕn v m3 vzduchu. Najvyššie denné koncentrácie peľu jaseňa v ovzduší zachytili v Bratislave, 196 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Nitre 136 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Košiciach 131 peľových zŕn v m3 vzduchu. V ovzduší sa vyskytoval ešte peľ javora, vŕby, duba a brestu. Vplyv ochladenia a zrážkovej činnosti sa najvýraznejšie odrazil na strednom a severnom Slovensku vo výrazne nižších denných hladinách peľu v ovzduší. Spóry húb (plesní) zastúpené najmä rodom Cladospórium už dosahovali stredné, miestami vysoké denné koncentrácie.

Prognóza peľovej situácie v SR na 14. týždeň 2023

Peľová sezóna liesky a jelše definitívne skončila, V teplejších oblastiach Slovenska sa naplno rozbehla peľová sezóna brezy, ktorá sa stáva najsilnejším a najvýznamnejším alergénom najbližších týždňov. Peľ drevín z čeľadí cyprusovité a tisovité môže dosiahnuť alergiologicky významné koncentrácie už len na strednom, severnom a východnom Slovensku. Na tomto území môže dosiahnuť vyššie hladiny peľ jaseňa, hrabu a topoľa. Denné koncentrácie peľu duba môžu výraznejšie stúpnuť na celom území Slovenska. Nárast denných koncentrácií predpokladáme aj u spór húb (plesní). Ochladenie a zrážková činnosť regionálne spôsobuje pokles denných koncentrácií peľu v ovzduší, vietor zas prispieva k transportu peľu z väčších vzdialeností.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE a ÚVZ SR BA .

Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk