Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 13. týždeň 2022

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

  • jelša, lieska, breza, cyprusovité-tisovité brest, hrab, jaseň, topoľ, vŕba, dub, smrekovec
  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

Zmeny počasia priniesli v uplynulom kalendárnom týždni veľké rozdiely vo výške denných koncentrácií peľu v rámci Slovenska. Zatiaľ čo na severe Žilina zachytila väčšinou len stredné denné koncentrácie peľu, v Bratislave sa denné koncentrácie peľu pohybovali v tisíckach peľových zŕn na m3 vzduchu a v Banskej Bystrici, Nitre a Košiciach to boli stovky peľových zŕn na m3 vzduchu. Na strednom a východnom Slovensku vplyvom ochladenia a zrážkovej činnosti došlo v druhej polovici týždňa k výraznému poklesu množstva peľu v ovzduší. Prekvapením boli veľmi vysoké koncentrácie peľu brezy v Bratislave, oproti predchádzajúcim rokom sa tak udialo s asi o 10-dňovým predstihom. Na ostatnom území peľ brezy dosahoval väčšinou len stredné denné hladiny. Denné hladiny peľu jelše a liesky poklesli na celom území, čo súvisí s končiacou sezónou týchto druhov v chladných oblastiach. Pokračovala sezóna drevín z čeľade cyprusovité-tisovité, jaseňa, topoľa, brestu, hrabu, vŕby a duba.

  •     Najvyššie denné koncentrácie peľu liesky zachytila monitorovacia stanica v Banskej Bystrici, a to 86 peľových zŕn v m3 vzduchu.
  •     V Banskej Bystrici zachytili aj najvyššiu dennú hladinu peľu jelše - 142 peľových zŕn v m3 vzduchu.
  •     Peľ brezy dosiahol v Bratislave koncentráciu 1717 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Nitre 96 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Banskej Bystrici 40 peľových zŕn v m3 vzduchu.
  •     Bratislava zaznamenala aj najvyššie koncentrácie peľu jaseňa – 1400 peľových zŕn v m3 vzduchu, topoľa – 1282 peľových zŕn v m3 vzduchu, hrabu -228 peľových zŕn v m3 vzduchu a peľu drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité – 858 peľových zŕn v m3 vzduchu.

Pribudol peľ javora a smrekovca. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a dosahovali väčšinou nízke hladiny.

Prognóza peľovej situácie v SR na 14. týždeň 2022

Zaznamenali sme prudký nástup peľovej sezóny brezy v Bratislave a teplejších oblastiach Slovenska. Vzhľadom na ochladenie a zrážkovú činnosť predpokladáme na ostatnom území pozvoľnejší nárast denných koncentrácií peľu brezy v ovzduší. Peľová sezóna liesky a jelše skončila a denné koncentrácie peľu transportovaného z chladnejších oblastí môžu už len ojedinele dosiahnuť alergiologicky významné koncentrácie najmä na severe Slovenska. Rozbehnutá peľová sezóna brezy významne zvýši alergizujúce účinky transportovaného peľu jelše. Alergiologicky významné denné koncentrácie peľu jaseňa, topoľa, hrabu a drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité očakávame na väčšine Slovenska, samozrejme v závislosti od počasia. Zvýšia sa aj denné hladiny peľu brestu, duba, vŕby a smrekovca. Spóry húb (plesní) sa zatiaľ udržiavajú v nižších hladinách. Predpovedaná zrážková činnosť a ochladenie spôsobí dočasný pokles denných koncentrácií peľu v ovzduší.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici.