Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 12. týždeň 2024

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

jelša, lieska, breza, cyprusovité-tisovité, jaseň, javor, topoľ, brest, vŕba, buk, dub, hrab

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom kalendárnom týždni vplyvom ochladenia a zrážkovej činnosti dochádzalo na území Slovenska najmä v prvej polovici týždňa k výraznému poklesu denných koncentrácií peľu v ovzduší. V druhej polovici týždňa už na väčšine územia dominoval najmä peľ brezy. V ovzduší sa vyskytoval aj peľ drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité, peľ topoľa, jaseňa, javora, duba, hrabu a brestu. Peľ jelše a liesky sme zachytili len ojedinele, vo veľmi nízkych koncentráciách.

Peľ brezy dosiahol najvyššie denné koncentrácie v závere týždňa. Monitorovacia stanica v Žiline zaznamenala 668 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Trnave 528, v Bratislave 440, v Nitre 365 a v Banskej Bystrici 66 peľových zŕn v m3 vzduchu. Jedine v Košiciach zatiaľ peľ brezy nedosiahol alergiologicky významnú dennú koncentráciu. Najvyššie denné koncentrácie peľu jaseňa zachytili v Bratislave, 210 peľových zŕn v m3 vzduchu, a v Nitre 78 peľových zŕn v m3 vzduchu. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium .

Prognóza peľovej situácie v SR na 13. týždeň 2024

Peľová sezóna brezy sa naplno rozbehla skoro na celom území Slovenska. Peľ brezy bude v najbližších týždňoch najsilnejším a najvýznamnejším alergénom. S peľom liesky a jelše sa stretneme už len ojedinele. Denné koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité sa vo vyšších koncentráciách môžu vyskytnúť už len na severnom, strednom a časti východného Slovenska. Stúpnu denné koncentrácie peľu javora, hrabu, duba a jaseňa. Oteplenie, dostatok vlahy, slnečného svitu a vietor prinesú so sebou nárast denných koncentrácií peľu a spór v ovzduší. Počas daždivých a chladnejších dní bude dochádzať k poklesu denných koncentrácií peľu a spór v ovzduší . Spóry húb (plesní) zastúpené najmä rodom Cladospórium budú dosahovať vyššie denné hladiny.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA.

Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk