Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 12. týždeň 2023

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

breza, jelša, lieska, cyprusovité-tisovité , jaseň, javor, topoľ, vŕba, brest, hrab, dub

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Helminthosporium, Stemphylium

V uplynulom týždni v ovzduší na celom území Slovenska dominoval peľ topoľa, jaseňa a drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité. Kvitnutie liesky a jelše končí aj v chladných oblastiach so snehovou pokrývkou a ich peľ už nedosahoval alergiologicky významné koncentrácie. Monitorovacie stanice na celom Slovensku zachytili peľ brezy, ktorý v Bratislave už koncom týždňa dosiahol veľmi vysokú dennú koncentráciu. Najvyššiu dennú hladinu peľu brezy zachytili v Bratislave, 182 peľových zŕn v m3 vzduchu, a v Žiline 35 peľových zŕn v m3 vzduchu. Na ostatnom území peľ brezy nedosiahol alergiologicky významné hladiny. Peľ jaseňa a topoľa v ovzduší dosahoval vysoké koncentrácie na celom území. Peľ topoľa dosiahol vyššie koncentrácie v Bratislave - 2158 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Žiline 523 peľových zŕn v m3 vzduchu. Najvyššie denné koncentrácie peľu jaseňa v ovzduší zachytili v Bratislave - 307 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Nitre 273 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Banskej Bystrici 270 peľových zŕn v m3 vzduchu. Peľ drevín z čeľadí cyprusovité a tisovité dosiahol najvyššiu dennú koncentráciu v Košiciach, 977 peľových zŕn v m3 vzduchu, 506 peľových zŕn v m3 vzduchu v Žiline a 429 peľových zŕn v m3 vzduchu v Banskej Bystrici. V ovzduší sa vyskytoval ešte peľ javora, vŕby, duba a brestu. Spóry húb (plesní) zastúpené najmä rodom Cladospórium už dosahovali stredné, miestami vysoké denné koncentrácie. Regionálne dochádzalo k výraznému poklesu denných koncentrácií peľu a spór v súvislosti s ochladením a so zrážkovou činnosťou.

Prognóza peľovej situácie v SR na 13. týždeň 2023

Peľová sezóna liesky a jelše končí aj v chladných oblastiach severného Slovenska a na ich miesto nastupujú hrab a breza. Peľ brezy sa stane najvýznamnejším alergénom najbližších týždňov. Peľ drevín z čeľadí cyprusovité a tisovité dosiahne vyššie denné koncentrácie na strednom, severnom a východnom Slovensku. Na tomto území očakávame aj vyššie hladiny peľu jaseňa a topoľa. Rozširuje sa druhové spektrum kvitnúcich drevín o peľ hrabu a duba, ktorých denné koncentrácie môžu výraznejšie stúpnuť na celom území Slovenska. Nárast denných koncentrácií predpokladáme aj u spór húb (plesní). Ochladenie a zrážková činnosť regionálne spôsobuje pokles denných koncentrácií peľu v ovzduší, vietor zas prispieva k transportu peľu z väčších vzdialeností.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE a ÚVZ SR BA .

Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk