Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 10. týždeň 2024

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

jelša, lieska, cyprusovité-tisovité, jaseň, javor, topoľ, brest, vŕba, dub 

spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom kalendárnom týždni sme na celom území Slovenska zaznamenali vplyvom výraznej zrážkovej činnosti pokles denných koncentrácií peľu v ovzduší. Dominoval peľ drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité, peľ topoľa, jaseňa a brestu. Peľ silných alergénov - liesky a jelše - dosahoval už len nižšie denné koncentrácie. Peľ jelše ešte ojedinele dosiahol alergiologicky významné denné hladiny. Celkovo na Slovensku peľová sezóna liesky a jelše už len doznieva. Začiatkom týždňa sme ešte zachytili vysoké denné hladiny peľu drevín z čeľadí cyprusovité a tisovité na väčšine územia Slovenska. Potom vplyvom poveternostnej situácie došlo k celkovému poklesu denný hladín peľu v ovzduší.

Najvyššiu dennú hladinu peľu topoľa zachytili v Bratislave, 171 peľových zŕn v m3 vzduchu, a v Košiciach 139 peľových zŕn v m3 vzduchu. Peľ jaseňa dosiahol najvyššiu koncentráciu v Nitre, 98 peľových zŕn v m3 vzduchu, a peľ duba v Bratislave, 81 peľových zŕn v m3 vzduchu. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a miestami dosahovali aj vyššie denné koncentrácie. 

Prognóza peľovej situácie v SR na 11. týždeň 2024

Peľová sezóna liesky a jelše skončila. Alergiologicky významné denné koncentrácie peľu jelše môžeme očakávať už len ojedinele na severnom, strednom a časti východného Slovenska najmä vďaka peľu transportovanému vetrom z chladnejších oblastí. Denné koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité, ktoré majú významné zastúpenie aj v záhradných a parkových výsadbách, budú vo vyšších koncentráciách najmä na severnom a strednom Slovensku a tiež časti východného Slovenska. Stúpnu denné koncentrácie peľu javora, duba a jaseňa. Oteplenie, dostatok vlahy, slnečného svitu a vietor prinesú so sebou nárast denných koncentrácií peľu a spór v ovzduší. Počas daždivých a chladnejších dní bude dochádzať k poklesu denných koncentrácií peľu a spór v ovzduší. 

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA. 

Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.pelovespravodajstvo.sk