Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 10. týždeň 2022

 Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

  • jelša, lieska, cyprusovité-tisovité brest, jaseň, topoľ, vŕba, dub
  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom kalendárnom týždni sa peľová situácia na Slovensku výraznejšie nezmenila. Pokračovala najmä peľová sezóna liesky a jelše, v teplejších oblastiach aj peľová sezóna drevín z čeľade cyprusovité-tisovité, jaseňa a topoľa.

Peľová sezóna liesky v Bratislave a teplejších oblastiach končí, ale na strednom a severnom Slovensku peľ liesky v ovzduší miestami dosahoval aj vysoké denné koncentrácie. V Bratislave, Nitre a v teplejších oblastiach Slovenska pokračuje naplno peľová sezóna drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité a jaseňa. Výraznejšie sa zvýšili aj denné koncentrácie peľu topoľa a vŕby.

  • Najvyššie denné koncentrácie peľu liesky zachytila monitorovacia stanica v Banskej Bystrici, a to 392 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Košiciach 25 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Bratislave a v Trnave to bolo už len 13 peľových zŕn v m3 vzduchu.
  • Najvyššiu dennú hladinu peľu jelše zachytili v Banskej Bystrici, a to 341 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Bratislave 168 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Košiciach 56 a v Nitre 52 peľových zŕn v m3 vzduchu.
  • Peľ drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité dosiahol najvyššie denné koncentrácie v Bratislave – 13 659 peľových zŕn v m3 vzduchu, v Nitre 884 peľových zŕn v m3 vzduchu. Jeho denné koncentrácie pomaly stúpajú aj na ostatnom území Slovenska, kde dosiahli zatiaľ len nízke hladiny.
  • Najvyššiu dennú koncentráciu peľu jaseňa zachytili v Nitre, a to 52 peľových zŕn v m3 vzduchu, a v Bratislave 40 peľových zŕn v m3 vzduchu.
  • Peľ topoľa dosiahol najvyššiu dennú koncentráciu v Bratislave - 86 peľových zŕn v m3 vzduchu a v Nitre 76 peľových zŕn v m3 vzduchu.

Okrem peľu spomínaných druhov sa v ovzduší najmä teplejších oblastí Slovenska vyskytoval ešte peľ brestu, duba a vŕby. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a dosahovali len nízke hladiny.

Prognóza peľovej situácie v SR na 11. týždeň 2022

Peľová sezóna liesky už prešla svojím vrcholom na celom území Slovenska. V Bratislave a teplejších oblastiach definitívne končí. Na strednom, východnom a severnom Slovensku denné koncentrácie peľu liesky ešte budú dosahovať alergiologicky významné hladiny najmä vďaka transportovanému peľu z horských dolín. Peľ jelše sa ešte udrží vo vyšších koncentráciách najmä v chladnejších oblastiach Slovenska, na ostatnom území výraznejšie poklesne. V teplejších oblastiach naďalej očakávame vyššie denné koncentrácie peľu jaseňa, topoľa a veľmi vysoké denné koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité, ktoré majú významné zastúpenie v záhradných a parkových výsadbách. Pribúdať bude aj peľ brestu, duba a vŕby. Mierny nárast denných hladín predpokladáme aj u spór húb (plesní). Pokles denných hladín peľu bude lokálne ovplyvňovaný najmä ochladením, nočnými mrazmi a zrážkovou činnosťou.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici