Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 40. týždeň 2022

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:
ambrózia, palina, trávy z čeľade lipnicovité, astrovité, pŕhľavovité, mrlíkovité, skorocel
spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom týždni sa v ovzduší na Slovensku vyskytovali už len nízke denné koncentrácie peľu. Peľ ambrózie, paliny a tráv z čeľade lipnicovitých dosahoval prevažne veľmi nízke denné koncentrácie. Taktiež peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy a ostatných bylín sa vyskytoval v ovzduší už len ojedinele. Pokles denných hladín peľu v ovzduší spôsobený najmä ochladením a zrážkovou činnosťou je typický pre jesenné mesiace. Poklesli aj denné koncentrácie húb (plesní), ktoré boli najpočetnejšie zastúpené najmä rodmi Cladospórium a Alternária. Ich denné hladiny dosahovali vyššie denné koncentrácie na celom území.

Prognóza peľovej situácie v SR na 41. a ďalšie týždne roku 2022

Peľová sezóna roku 2022 skončila. Celkové denné koncentrácie peľu v ovzduší dosiahnu len veľmi nízke denné hladiny, ktoré môžu počas teplejších dní mierne stúpnuť. Klesajúcu tendenciu majú aj denné koncentrácie spór húb (plesní), medzi ktorými si dominantné postavenie udržia rody Cladospórium a Alternária.

Peľová sezóna roku 2022 mala najmä vplyvom počasia veľmi neštandardný priebeh. Po miernej zime nasledoval skorý nástup kvitnutia prvých jarných drevín jelše a liesky spojený s vyššou produkciou peľu ako v predchádzajúcich rokoch. Breza ako ďalší silný jarný alergén mala celkový peľový spád najvyšší za posledných dvadsať rokov. Taktiež peľ ihličnanov z čeľade borovicovitých, peľ hrabu, duba a buka dosahoval veľmi vysoké koncentrácie, čo bolo spôsobené aj tým, že sa prekrývali semenné roky (roky intenzívnejšieho kvitnutia) viacerých druhov. Ich veľké peľové zrná vytvárali žlté povlaky na autách, parapetoch, terasách či chodníkoch, ktoré nám niekoľko týždňov znepríjemňovali život. Kvitnutie tráv začalo síce v máji, ale aj vzhľadom na veľké sucho v ďaľšom období bola produkcia peľu tráv nižšia ako v predchádzajúcich rokoch. Peľová sezóna alergénov neskorého leta a jesene – paliny a ambrózie mala priebeh porovnateľný s rokom 2021.

Končíme pravidelné textové správy v roku 2022, nakoľko hladiny peľu v ovzduší už nedosiahnu alergiologicky významné koncentrácie. Monitorovacie stanice pokračujú vo svojej činnosti až do novembra. S výsledkami monitorovania sa môžete oboznámiť na stránke www.pelovespravodajstvo.sk.

V mene svojom i všetkých kolegov z monitorovacích staníc chcem poďakovať za vašu priazeň. Tešíme sa na Vás na jar 2023.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ KE, RÚVZ NR, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA.