Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 39. týždeň 2022

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

  • ambrózia, palina, trávy z čeľade lipnicovité, astrovité, pŕhľavovité, mrlíkovité, skorocel
  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom týždni sa v ovzduší na Slovensku vyskytovali nízke, ojedinele stredné denné koncentrácie peľu. Peľ silných alergénov - ambrózie, paliny a tráv z čeľade lipnicovitých - dosahoval už len veľmi nízke denné koncentrácie. Taktiež peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy a ostatných bylín dosahoval väčšinou veľmi nízke hladiny. Peľ ambrózie podľa údajov z monitorovacích staníc už nedosiahol alergiologicky významné denné koncentrácie. Pokles denných hladín peľu v ovzduší bol spôsobený najmä silným ochladením a zrážkovou činnosťou. V ovzduší sa ešte vyskytoval peľ skorocelu, štiavu, mrlíka, a rastlín z čeľade astrovitých a mrkvovitých. Poklesli aj denné koncentrácie húb (plesní), ktoré boli najpočetnejšie zastúpené najmä rodmi Cladospórium a Alternária. Ich denné hladiny dosahovali vyššie denné koncentrácie na celom území.

Prognóza peľovej situácie v SR na 40. týždeň 2022

Peľová sezóna roku 2022 končí. Peľ posledného silného alergénu jesene – inváznej ambrózie – sa bude vyskytovať v ovzduší prevažne vo veľmi nízkych denných koncentráciách. Taktiež denné koncentrácie peľu slabšie alergizujúcej pŕhľavy, peľu paliny, tráv, skorocelu, štiavu a mrlíka dosiahnu už len veľmi nízke hladiny. Celkové denné koncentrácie peľu budú dosahovať nízke hladiny. Poklesnú aj denné koncentrácie spór húb (plesní), medzi ktorými si dominantné postavenie udržia rody Cladospórium a Alternária.

Pre vážnu technickú poruchu lapača je od 15.8. 2022 pozastavené monitorovanie v Banskej Bystrici.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ KE, RÚVZ NR, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA. Podrobnejšie informácie nájdete na https://www.pelovespravodajstvo.sk