Aktuality

Späť Peľová situácia v SR za 38. týždeň 2022

 Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergiologického hľadiska:

  • ambrózia, palina, trávy z čeľade lipnicovité, astrovité, pŕhľavovité, mrlíkovité, skorocel, štiav
  • spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom týždni sa v ovzduší na Slovensku vyskytoval peľ silného alergénu – inváznej ambrózie, paliny, tráv a peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Peľ ambrózie podľa údajov z monitorovacích staníc už len v závere týždňa ojedinele dosiahol alergiologicky významné denné koncentrácie. Celkové denné koncentrácie peľu dosahovali väčšinou nízke, miestami stredné denné hladiny. Pokles denných hladín peľu v ovzduší bol spôsobený najmä silným ochladením a zrážkovou činnosťou. V ovzduší sa ešte vyskytoval peľ skorocelu, štiavu, mrlíka, astrovitých a mrkvovitých. Poklesli aj denné koncentrácie húb (plesní), ktoré boli najpočetnejšie zastúpené najmä rodmi Cladospórium a Alternária. Ich denné hladiny ešte dosahovali vyššie denné koncentrácie na celom území.

Prognóza peľovej situácie v SR na 39. týždeň 2022

Peľová sezóna ambrózie už v podstate skončila a jej peľ sa bude vyskytovať v ovzduší už len v nižších koncentráciách. Taktiež denné koncentrácie peľu slabšie alergizujúcej pŕhľavy dosiahnu už len nízke až veľmi nízke hladiny. Okrem uvedených druhov očakávame v ovzduší ojedinele peľ tráv, paliny, skorocelu, štiavu a mrlíka. Celkové denné koncentrácie peľu budú dosahovať už len nižšie hladiny. Poklesnú aj denné koncentrácie spór húb (plesní), medzi ktorými si dominantné postavenie si udržia rody Cladospórium a Alternária.

Pre vážnu technickú poruchu lapača je od 15.8. 2022 pozastavené monitorovanie v Banskej Bystrici.

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ KE, RÚVZ NR, RÚVZ TT, RÚVZ ZA a ÚVZ SR BA. Podrobnejšie informácie nájdete na https://www.pelovespravodajstvo.sk