Aktuality

Späť Panvica YOYOSO Frying pan – zmeny vzhľadu

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dostal na základe vykonaných kontrol na trhu v SR regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva oznámenie o nevyhovujúcom výrobku s názvom YOYOSO Frying pan, EAN kód 2303700600685, materiálové zloženie nerezová oceľ, krajina pôvodu Čína, ktorý bol odobratý v obchodnej sieti na základe podnetu zákazníka.

Podľa skúšok vykonaných Národným referenčným laboratóriom pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, testovaný výrobok nespĺňa požiadavky čl. 3 nariadenia EP a Rady č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na kontakt s potravinami a výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov.

Testovaná vzorka v parametri zmeny vzhľadu výrazne zmenila vzhľad pri výluhu v potravinovom simulátore 3 % kyseliny octovej, povrch vzorky zosvetlil a boli na ňom viditeľné mapy. Ďalej nastala zmena vzhľadu bielej gázy po zotretí vnútorného povrchu výrobku pred prvým umytím vzorky so saponátom a teplou vodou a taktiež po prvom umytí vzorky so saponátom a teplou vodou.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR prijímajú opatrenia na stiahnutie tohto výrobku z trhu v SR, ktorý bude zároveň hlásený do systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF. Keďže sa uvedený výrobok môže nachádzať na trhu v SR, odporúčame spotrebiteľom, aby tento výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.

obrazok 1 obrazok 2 obrazok 3