Aktuality

Späť Otestujte sa na vybrané ochorenia počas Európskeho týždňa testovania 2023 (HIV, HVB, HVC)

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu ochorení organizuje v týchto dňoch kampaň, ktorá má upozorniť na potrebu skríningu HIV, hepatitídy typu B, C a ostatných pohlavne prenosných ochorení. Slovensko sa do tejto iniciatívy zapája v dňoch od 15. do 22. mája 2023. Cieľom je zdôrazniť potrebu a význam testovania, ktorým sa dá zachytiť ochorenie i v raných štádiách. Ak sa ochorenie diagnostikuje a lieči sa včas, ľudia môžu žiť plnohodnotný život.

Kde sa možno otestovať:

 • RÚVZ Banská Bystrica - testovanie HIV, HVB, HVC
  Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica
  Na vyšetrenie je možné prísť bez objednania sa počas pracovných dní v čase 8:30 - 14:30.
  Viac informácií na telefónnej linke 048/415 42 26 alebo e-mail epidbb@vzbb.sk.
 • RÚVZ Košice - testovanie HIV
  Senný trh 4, Košice
  Na vyšetrenie je možné prísť bez objednania sa počas pracovných dní v čase 8:00 - 9:30.
  Viac informácií na telefónnej linke 055/622 18 13 alebo e-mail aids@ruvzke.sk.
 • RÚVZ Martin - testovanie HIV, HVB, HVC
  Kuzmányho 540, Martin
  Odbery budú realizované v piatok 19. 5. v čase 7:00 – 10:00.
 • RÚVZ Prešov - testovanie HIV
  Hollého 5, Prešov
  Na vyšetrenie je možné prísť bez objednania sa počas pracovných dní v čase 8:00 - 12:00, je však aj možnosť sa objednať vopred, na telefónnom čísle 051/758 03 27 alebo e-mail po.libova@uvzsr.sk.
 • RÚVZ Žilina - testovanie HIV, HVB, HVC
  Ambulancia oddelenia epidemiológie, Vojtecha Spanyola 1731, Žilina
  Na vyšetrenie je potrebné sa objednať vopred na 0911 600 203 alebo za.epi@uvzsr.sk, vyšetrenia budú v pracovných dňoch v čase 8:00 - 9:00.
 • Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS - testovanie HIV, HVB, HVC
  Limbová 14 (pri Slovenskej zdravotníckej univerzite), Bratislava
  Na vyšetrenie je možné prísť bez objednania sa v pondelok 15.5., vo štvrtok 18.5. a v pondelok 22.5. v čase 9:00 - 12:00.
  Viac informácií na telefónnej linke 02/593 701 44.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky