Aktuality

Späť Odporúčania pre osoby pozitívne na COVID-19 po zrušení povinnosti domácej izolácie

Zrušením vyhlášky k povinnej izolácii osôb pozitívnych na COVID-19 a karanténe úzkych kontaktov došlo k zrušeniu povinnosti byť v izolácii a karanténe. Ochorenie COVID-19 sa tak z pohľadu povinnej izolácie dostalo na úroveň ostatných akútnych respiračných ochorení, pri ktorých sa ľudia chránia sami s ohľadom na vlastné zdravie, ale aj na ochranu zraniteľných skupín (seniori, chronicky chorí, imunokompromitované osoby a pod.).

Naďalej teda stále platí - tak ako pri iných akútnych respiračných ochoreniach - že dospelí i deti s COVID-19 sú, samozrejme, v starostlivosti svojich ošetrujúcich lekárov, ktorí im stanovujú liečbu, práceneschopnosť či určujú nespôsobilosť navštevovať kolektív v čase ochorenia.

Úrad verejného zdravotníctva SR pri respiračných ochoreniach (COVID-19, chrípka a podobné ochorenia) odporúča:

 • Dôsledne dodržiavajte pokyny lekárov, teda liečte sa doma v pokoji. Berte ohľad na svoje vlastné zdravie a na zdravie zraniteľných skupín,
 • Ak ste chorí, nechoďte do práce a do školy (v prípade žiakov a študentov) a do iných verejných priestorov. Zostaňte doma až do úplného vyliečenia. V prípade pochybností kontaktujte svojho lekára,
 • Verejné priestory a hromadné podujatia nenavštevujte ani v prípade mierneho priebehu ochorenia,
 • Ak nie je možné zostať doma, napríklad z dôvodu, že si potrebujete ísť počas choroby po lieky, dbajte na správne nosenie respirátora (riadne prekrytý nos aj ústa) vo všetkých vnútorných priestoroch, nielen tam, kde je to povinné, teda napríklad aj v prostriedkoch hromadnej dopravy a podobne. Povinné riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) respirátorom je stále povinné napríklad v lekárňach aj v čakárňach u lekára,
 • Respirátor majte riadne nasadený aj vo vonkajšom prostredí, ak sú nablízku ďalšie osoby,
 • Ak ste chorí, nestretávajte sa s osobami, ktoré s vami nežijú v jednej domácnosti, obzvlášť, ak ide o vysoko rizikové skupiny (seniori, chronicky chorí, imunokompromitované osoby, tehotné ženy, malé deti a bábätká),
 • Ak je to možné, v prípade ochorenia obmedzte kontakt aj so svojimi blízkymi, s ktorými žijete v jednej domácnosti. Napríklad sa zdržiavajte v osobitnej miestnosti, pri kontakte s inými ľuďmi noste respirátor, nepoužívajte spoločné predmety (uteráky, príbory, taniere, poháre, atď). Pravidelne dôkladne vetrajte a dezinfikujte dotykové plochy, napr. kľučky, vypínače, hygienické zariadenia - WC, umývadlo a umývadlové páky a podobne.

Osobám, ktoré žijú v jednej domácnosti s pozitívnymi na COVID-19, odporúčame:

 • Je vhodné a ohľaduplné mať preventívne nasadený respirátor pri kontakte s ľuďmi v zamestnaní, škole, na hromadných podujatiach, vo vozidlách hromadnej dopravy alebo na verejných priestranstvách a vo verejných budovách (zastávky MHD, stanice, obchody, úrady),
 • Sledujte svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov akútneho respiračného ochorenia nechoďte do práce či školy. Otestujte sa samotestom, aj opakovane s rozostupom 1 - 2 dní. V prípade potreby (napr. zhoršenie klinických príznakov) kontaktujte svojho všeobecného lekára. V prípade akútneho zhoršenia stavu mimo ordinačných hodín praktického lekára, kontaktujte pohotovosť, prípadne rýchlu zdravotnú pomoc. Vždy ich informujte o ochorení COVID-19,
 • Dbajte na dôkladnú hygienu rúk (umývanie mydlom a teplou vodou, použitie dezinfekčných prostriedkov na ruky na báze alkoholu).

Bez ohľadu na to, či ste chorí:

 • Pravidelne a nárazovo (s oknami dokorán) v domácnosti vetrajte. Takto dôkladne vetrajte vo všetkých kolektívoch. Rovnako dezinfikujte plochy, ktorých sa ľudia často dotýkajú,
 • Ruky si dôkladne umývajte po každom návrate domov (do práce) z vonkajšieho prostredia, po ceste v hromadných prostriedkoch, pred a po návšteve lekára a nemocnice, pred, počas, po príprave jedla a pred jeho konzumáciou, po použití toalety, pri akomkoľvek pocite nečistých rúk,
 • Myslite na dôkladnú hygienu rúk (umývanie mydlom a teplou vodou, použitie dezinfekčných prostriedkov na ruky na báze alkoholu) aj v domácom prostredí,
 • Kašlite a kýchajte do jednorazovej hygienickej vreckovky, ktorú bezprostredne po použití zahoďte do koša a umyte si ruky. Ak žiadnu vreckovku nemáte poruke, prekryte si ústa aspoň lakťovou jamkou. Cieľom je zabrániť uvoľneniu potenciálne infekčných kvapôčok do okolitého vzduchu,
 • Je vhodné obmedziť podávanie rúk, objímanie sa pri pozdrave, nedotýkajte sa tváre a očí neumytými rukami, nezdieľajte osobné predmety s inými ľuďmi,
 • Podporte svoju obranyschopnosť zvýšeným príjmom vitamínov A, C, E a väčšiny vitamínov zo skupiny B, vitamínu D na podporu obranyschopnosti tela - nájdete ich v čerstvej zelenine, ovocí, strukovinách a celozrnných obilninách,
 • Dbajte na každodenný pobyt na čerstvom vzduchu, pomôže tiež dostatok spánku, aktívny životný štýl a otužovanie, 
 • Obliekajte sa primerane počasiu.

6 zásad pri Covid 19 - príručka pre pacienta s COVID-19 a jeho blízkych (pdf, 199 kB)
Ďalšie informácie, ako sa chrániť pred nákazou