Aktuality

Späť Odmenili sme víťazov celoslovenskej výtvarnej súťaže, ocenenie získali siedmaci z Piešťan

Zástupcovia ÚVZ SR navštívili a odmenili víťaznú triedu celoslovenskej výtvarnej súťaže pre žiakov, ktorú pri príležitosti Svetového dňa obezity 2023 vyhlásil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a Skutočne zdravou školou o.z.

VÍŤAZOM CELOSLOVENSKEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY
pri príležitosti Svetového dňa obezity 2023 sa stal 7. ročník ŠZŠ Spojená škola Valová 40 v Piešťanoch

Víťazná trieda Spojená škola

Žiaci z víťaznej triedy sa ako kolektív veľmi nápadito chopili úlohy pre druhý stupeň: zachytiť aktivitu, ktorú môžu ľudia jednoducho zaradiť do svojho bežného dňa a vďaka tomu znižovať riziko vzniku obezity. Na víťaznom výkrese navrhli originálnu stolovú hru „Veľká zdravá výzva“, prostredníctvom ktorej hráči plnia rozmanité úlohy zvyšujúce povedomie hráčov o prevencii vzniku obezity.

Víťazný výkres

Víťaznej triede gratulujeme! Žiaci boli odmenení pamiatkovým diplomom, loptami a psychomotorickými pomôckami, pričom ako hlavnú cenu získali praktický workshop z programu Skutočne zdravá škola. Tému zaujímavého semináru si vo víťaznej triede žiaci vyberajú sami z tejto ponuky.

Máme veľkú radosť, že súťaž u detí vyvolala ohlas a týmto srdečne ďakujeme všetkým zapojeným triedam, školám a vedúcim pedagógom. Vďaka tejto aktivite žiaci mohli medzi sebou živo diskutovať a premýšľať, čo (ne)má byť súčasťou školskej desiaty alebo ako môže každý z nás žiť o niečo zdravšie a aktívnejšie. Pri spoločnom vymýšľaní a príprave výkresov tak každá trieda zážitkovo spoznávala zásady zdravej životosprávy.

Všetkým triedam, ktoré sa zapojili do súťaže, srdečne ďakujeme za vynaložené úsilie a kreatívne nápady. Víťazom jednotlivých kôl súťaže a víťaznej triede aj touto cestou gratulujeme.

Podrobné pravidlá súťaže.

Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva SR