Aktuality

Späť Nová aplikácia pomôže rodičom najmenších detí a ponúkne overené odborné informácie

UNICEF, Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti a občianske združenie Pediatri deťom predstavili Bebbo - mobilnú aplikáciu pre rodičov detí od 0 do 6 rokov. S jej pomocou môžu sledovať a podporovať vývin svojho dieťaťa, monitorovať jeho rast, zaznamenávať preventívne prehliadky a očkovania a pritom získavať cenné rady a odporúčania.

fotografia z UNICEF, Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti Slo- venskej lekárskej spoločnosti a občianske združenie Pediatri deťom predstavujú Bebbo

“Dôležitou vlastnosťou aplikácie Bebbo je, že sú za ňou odborníci, lekári, pediatri. Rodičia tak majú istotu, že informácie, ktoré v nej nájdu, sú spoľahlivé a odborne podložené. Na internete sa totiž vo veľkej miere objavujú zastarané alebo nesprávne informácie zo zdrojov, ktoré často nemajú s odbornosťou nič spoločné. Rodičia tak v záplave protichodných informácií môžu nevedomky urobiť nesprávne rozhodnutia o zdraví svojho dieťaťa,” uviedla MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA, hlavný hygienik SR.

„Nová aplikácia Bebbo je z môjho pohľadu výnimočným pomocníkom pre rodičov. Môžu v nej nájsť odpovede na svoje otázky aj o očkovaní, ktoré možno nestihli položiť pediatrovi v ambulancii alebo v našich Poradniach očkovania pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. Nezabúdajme, prosím, že aj súčasní rodičia boli v detstve riadne zaočkovaní a vďaka tomu sa doposiaľ nestretli s ochoreniami ako napríklad čierny kašeľ, osýpky alebo záškrt. Rodič musí mať k dispozícii overené odborné informácie o očkovaní, aby sa mohol správne rozhodnúť s cieľom ochrániť zdravie svojho dieťaťa,” uzavrela MUDr. Červeňová.

Podrobnosti a linky na stiahnutie aplikácie nájdete v tlačovej správe (pdf, 303 kB).

Úrad verejného zdravotníctva SR