Aktuality

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 24.05.2024

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolný orgán v Taliansku.

1. hlásenie č. A12/01211/24
Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Viking by Dynamic – farba na tetovanie
značka: Viking by Dynamic
typ výrobku/číslo výrobku: Mustard lot-MUS-004-D1, scadenza 11/2024
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: neuvedené
krajina pôvodu: neuvedené
výrobca: neuvedené
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 30 ml, farba na tetovanie s pigmentom horčicovej farby, viď obrázok

Viking by Dynamic
Na základe laboratórnej analýzy bolo zistené, že vo vyššie uvedenom výrobku sa nachádza prekročená koncentrácia olova (0,00011 hmot. %). Výrobok nie je v súlade s nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH).

2. hlásenie č. A12/01328/24
Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Tatoo Ink – farba na tetovanie
značka: Kuro Sumi
typ výrobku/číslo výrobku: Fir Green
výrobná dávka: lotto 54901
čiarový kód: 840058819823
krajina pôvodu: Spojené štáty
výrobca: INK Projects LCCD/B/A Kuro Sumi, 460 Greenway Industrial, 29708 Fort Mill, South Carolina, Spojené štáty
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 40 ml, farba na tetovanie so zeleným pigmentom v plastovej fľaške, viď obrázok

Tatoo Ink – farba na tetovanie
Na základe laboratórnej analýzy bolo zistené, že vo vyššie uvedenom výrobku sa nachádza prekročená koncentrácia medi (0,4 hmot. %). Výrobok nie je v súlade s nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH).

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike. Databáza výrobkov hlásených do systému Safety Gate/RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie.