Aktuality

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 19.7.2023

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány vo Švédsku, v Holandsku, na Cypre, na Malte, v Maďarsku a v Taliansku. Ide o nasledujúce výrobky:

1. hlásenie č. A12/01502/23  
názov: Csmcyh / csmc microblading pigment - farba na tetovanie
značka: neuvedené
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: 37373903
čiarový kód: neuvedené
krajina pôvodu: neuvedené
výrobca: neuvedené
výrobok ponúkaný cez internet: www.aliexpress.com
popis: farba na tetovanie v hnedej fľaši, viď obrázok

Csmcyh / csmc microblading pigment

Analýzou bolo zistené, že výrobok obsahuje prekročené množstvo arzénu (2,3 mg/kg), kobaltu (11 mg/kg), olova (1,4 mg/kg) a niklu (17 mg/kg), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH).

2. hlásenie č. A12/01516/23  
názov: Eternal ink darker gray wash - farba na tetovanie
značka: Eternal Ink
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: L020322
čiarový kód: 630148867601
krajina pôvodu: Spojené štáty americké
výrobca: MFG Eternal ink, LLC 7987 Lochlin Dr, Brighton, Spojené štáty americké
výrobok ponúkaný cez internet: https://www.eternaltattosupply.com
popis: farba na tetovanie v čiernej fľaši, viď obrázok

Eternal ink darker gray wash

Vo vyššie uvedenom výrobku bolo zistené prekročené množstvo olova (1,2 mg/kg), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH). Obsah olova v zmesiach na použitie a na účely tetovania nesmie prekročiť hodnotu 0,00007 hmot. %.

3. hlásenie č. A12/01544/23  
názov: Vbeauty Tattoo Ink True Black - farba na tetovanie
značka: neuvedené
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: 3050544
krajina pôvodu: Čínska ľudová republika
výrobca: neuvedené
výrobok ponúkaný cez internet: Amazon
popis: farba na tetovanie v čiernej fľaši s čiernym uzáverom, viď obrázok

Vbeauty Tattoo Ink True Black

Výrobok obsahuje prekročené množstvo olova (5,1 mg/kg) a polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAH): Benzo[a]pyrene (0,94 mg/kg), Naphthalene (1,8 mg/kg) a Benzo[e]pyrene (0,90 mg/kg). Olovo je škodlivé pre ľudské zdravie, hromadí sa v tele, môže spôsobiť vývojovú neurotoxicitu. Benzo[a]pyrén je polycyklický aromatický uhľovodík (PAH), ktorý je mutagénny a toxický pre reprodukciu. Naftalén je dráždivý pri vdýchnutí alebo pri kontakte s pokožkou. Výrobok nie je v súlade s nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH).

4. hlásenie č. A12/01539/23  
názov: Souza! Princess Cosmetics Box - kozmetická súprava pre deti
značka: Souza
typ výrobku/číslo výrobku: 81.438 SK/Style 106345
výrobná dávka: 6164
čiarový kód: 8720143329616
krajina pôvodu: Čínska ľudová republika
výrobca: neuvedené
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: kozmetická súprava pre deti v tvare hracej skrinky obsahujúca rôzne kozmetické výrobky. Po otvorení hracej skrinky sa nachádzajú v prvej zásuvke 2 laky na nechty, v druhej zásuvke sa nachádzajú 3 kusy očných tieňov, 3 kusy leskov na pery a 1 kus lícenky, viď obrázok.

Souza! Princess Cosmetics Box

Laky na nechty, ktoré sa nachádzajú v hracej skrinke, obsahujú zakázanú látku - Methyl Pyrrolidone (namerané hodnoty: 7,5 % a 7, 3 %) a nepovolené farbivá (CI 12335 a CI 21095). Výrobok nie je v súlade s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

5. hlásenie č. A12/01540/23  
názov: Souza! Princess Cosmetics Box - kozmetická súprava pre deti
značka: Souza
typ výrobku/číslo výrobku: 81.438 SK/Style 106345
výrobná dávka: 6164
čiarový kód: 8720143329616
krajina pôvodu: Čínska ľudová republika
výrobca: neuvedené
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: kozmetická súprava pre deti v tvare hracej skrinky obsahujúca rôzne kozmetické výrobky. Po otvorení hracej skrinky sa nachádzajú v prvej zásuvke 2 laky na nechty, v druhej zásuvke sa nachádzajú 3 kusy očných tieňov, 3 kusy leskov na pery a 1 kus lícenky, viď obrázok.

Souza! Princess Cosmetics Box

Laky na nechty ružovej a koralovej farby, ktoré sa nachádzajú v hracej skrinke, obsahujú zakázanú látku - Methyl Pyrrolidone (namerané hodnoty: 7,5 % a 7, 3 %) a nepovolené farbivá (CI 12335 a CI 21095). Výrobok nie je v súlade s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

6. hlásenie č. INFO/00095/23  
názov: Face Painting Set - 13 pieces - kozmetická súprava farieb na tvár
značka: Canenco
typ výrobku/číslo výrobku: Article 3011972
výrobná dávka: I2200038
čiarový kód: 8719668006676
krajina pôvodu: Čínska ľudová republika
výrobca: Yiwu Shining Cometics CO. LTD, No 49 Sitog Road, 322000 ShangXi Town, Yiwu,
Čínska ľudová republika
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: čierna plastová paleta farieb na tvár, ktorá obsahuje 6 druhov make-up farieb (žltá, oranžová, zelená, modrá a čierna) s hmotnosťou 1 g, 1 bielu make-up farbu s hmotnosťou 3 g a 4 pastelky na tvár (červená, žltá, čierna a biela) s hmotnosťou 1,6 g. Plastová paleta farieb na tvár je zabalená v bielej kartónovej škatuľke, viď obrázok.

Face Painting Set - 13 pieces

Vo vzorke žltej farby na tvár bolo zistené farbivo CI 21090 (Pigment Yellow 12), ktoré je v kozmetických výrobkoch zakázané. V červenej farbe na tvár bolo identifikované neznáme farbivo. Vo vzorke modrej farby bolo zistené farbivo CI 74160 (Pigment blue), ktoré nie je deklarované v zozname zložiek. Výrobok nie je v súlade s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

 

7. hlásenie č. A12/01604/23  
názov: Natural Face Beauty Cream - krém na bielenie pokožky
značka: neuvedené
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: Mfg. Date: jun 2021, Registration No: 280669
čiarový kód: neuvedené
krajina pôvodu: Pakistan
výrobca: neuvedené
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: žlto-biely krém na bielenie pokožky, ktorý je zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok

Natural Face Beauty Cream

Vo výrobku bola zistená prítomnosť ortuti v množstve (5 270 mg/kg), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Ortuť sa hromadí v tele a môže spôsobiť poškodenie obličiek, mozgu, nervového systému, môže mať vplyv aj na reprodukciu.

8. hlásenie č. A12/01605/23  
názov: Extreme White Cream - krém na bielenie pokožky
značka: neuvedené
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: GV 22355
čiarový kód: neuvedené
krajina pôvodu: India
výrobca: neuvedené
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: kartónová škatuľka obsahujúca krém na bielenie pokožky v plastovej tube, viď obrázok

Extreme White Cream

Vyššie uvedený výrobok na bielenie pokožky obsahuje látku - Clobetasol propionate (0,05 hmot. %), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Clobetasol propionate patrí do skupiny kortikosteroidov, ktorý je viazaný na lekársky predpis. Môže spôsobiť podráždenie pokožky a endokrinné problémy.

9. hlásenie č. A12/01614/23  
názov: PERFECT U W4502 PARFUM - parfum
značka: PERFECT U
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: 5292793000922
krajina pôvodu: neuvedené
výrobca: neuvedené
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 50 ml, parfum v sklenenej fľaši čiernej farby, viď obrázok

PERFECT U W4502 PARFUM

Vo výrobku bola zistená prítomnosť látky - Butylphenyl methylpropional (0,52 %), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

10. hlásenie č. A12/01615/23  
názov: Dona White Extra Whitening Lotion - telové mlieko na bielenie pokožky
značka: neuvedené
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: mfg 31-01-2023
čiarový kód: neuvedené
krajina pôvodu: Taliansko
výrobca: neuvedené
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: telové mlieko na bielenie pokožky v plastovej fľaši, viď obrázok

Dona White Extra Whitening Lotion

Vo výrobku na bielenie pokožky bola zistená prítomnosť ortuti (1,33 mg/kg) a prítomnosť látky - Hydroquinone, čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Ortuť sa hromadí v tele a môže spôsobiť poškodenie obličiek, mozgu, nervového systému, môže mať vplyv aj na reprodukciu. Hydrochinón môže spôsobiť podráždenie pokožky a dermatitídu.

11. hlásenie č. A12/01616/23  
názov: Sheesha Beauty Cream Whitening - krém na bielenie pokožky
značka: neuvedené
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: MFG Aug 2022
čiarový kód: neuvedené
krajina pôvodu: neuvedené
výrobca: neuvedené
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: krém na bielenie pokožky zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok

Sheesha Beauty Cream Whitening

Vo výrobku na bielenie pokožky bola zistená prítomnosť ortuti (17 400 mg/kg), čo je v rozpore s nariadením  EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Ortuť sa hromadí v tele a môže spôsobiť poškodenie obličiek, mozgu, nervového systému, môže mať vplyv aj na reprodukciu.

12. hlásenie č. A12/01640/23  
názov: Malizia Uomo Vetyver - šampón a sprchový gél
značka: Malizia
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: 8003510007035
krajina pôvodu: Taliansko
výrobca: MIRATO S.p.A., Strada Provinciale Est Sesia, 28064 Landiona, Taliansko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 250 ml, plastová fľaša, viď obrázok

Malizia Uomo Vetyver

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional (Lilial).

13. hlásenie č. A12/01642/23  
názov: JoYus - parfumovaná voda
značka: REAL TIME
typ výrobku/číslo výrobku: B16829
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: 8715658002567
krajina pôvodu: Čínska ľudová republika
výrobca: Coscentra Ltd., Shanghai, Čínska ľudová republika
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v bielej kartónovej škatuľke, viď obrázok

JoYus - parfumovaná voda

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional (Lilial).

14. hlásenie č. A12/01644/23  
názov: Pearly Passion - parfumovaná voda
značka: REAL TIME
typ výrobku/číslo výrobku: B16665
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: 8715658002451
krajina pôvodu: Čínska ľudová republika
výrobca: Coscentra Ltd., Shanghai, Čínska ľudová republika
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v bielej kartónovej škatuľke, viď obrázok

Pearly Passion - parfumovaná voda

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional (Lilial).

15. hlásenie č. A12/01645/23  
názov: Crema solare viso & corpo - výrobok na ochranu pred slnečným žiarením
značka: BILBOA
typ výrobku/číslo výrobku: Crema solare viso & corpo
výrobná dávka: 0359801
čiarový kód: 8002410022650
krajina pôvodu: neuvedené
výrobca: neuvedené
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 75 ml, plastová tuba obsahujúca výrobok na ochranu pred slnečným žiarením s SPF 15, viď obrázok

Crema solare viso & corpo

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional (Lilial).

16. hlásenie č. A12/01649/23  
názov: Krémové telové mlieko/ Testápoló tej - krémové telové mlieko
značka: Nivea
typ výrobku/číslo výrobku: Smooth Sensation 48 h (Art. No. 88130)
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: 4005808710447
krajina pôvodu: Nemecko
výrobca: Beiersdorf, Beiersdorf AG, D-20245 Hamburg, Nemecko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 250 ml, plastová fľaša obsahujúca hydratačné telové mlieko pre suchú pokožku, viď obrázok

Krémové telové mlieko/ Testápoló tej

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional (Lilial).

17. hlásenie č. A12/01654/23  
názov: Great Girl - parfumovaná voda
značka: Uniflame
typ výrobku/číslo výrobku: Great Girl NO. 739
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: neuvedené
krajina pôvodu: neuvedené
výrobca: neuvedené
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 30 ml, parfumovaná voda zabalená v čiernej kartónovej škatuľke, viď obrázok

Great Girl

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional (Lilial).

18. hlásenie č. A12/01658/23  
názov: Wild Heart eau de toilette for men - toaletná  voda
značka: Cuba
typ výrobku/číslo výrobku: Wild Heart for men (EU N. 008583627, N. 008632581,
N.008806457)
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: 5425017736295
krajina pôvodu: Maroko
výrobca: Obelis SA, General Wahis 53, 1030 Brussels, Belgicko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 100 ml, toaletná voda v modrej kovovej tube so strieborným uzáverom, viď obrázok

Wild Heart eau de toilette for men

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional (Lilial).

Vyššie uvedené výrobky majú v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku - Butylphenyl Methylpropional (Lilial), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike. Databáza výrobkov hlásených do systému Safety Gate/RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie.