Aktuality

Späť Návšteva japonskej vedeckej delegácie z Centra pre tvorbu životného prostredia - The Fukushima Prefectural Centre for Enviromental Creation (FPCEC)

spoločná foto delegácie z FPCEC Na Odbor radiačnej ochrany Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zavítala japonská vedecká delegácia z Centra pre tvorbu životného prostredia FPCEC. Návšteva sa uskutočnila v spolupráci a koordinácii so zástupcom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni (IAEA).

RNDr. Veronika Drábová, PhD., vedúca Odboru radiačnej ochrany, spolu s kolegami a odborníkmi z Japonska diskutovali o problematike monitorovania rádioaktivity vo vode, pôde, vzduchu a v ďalších zložkách vrátane potravinového reťazca na území Slovenska.

Jednou z diskutovaných tém bola aj súčasná radiačná situácia v okolí jadrovej elektrárne Fukušima Daiči, v ktorej došlo v roku 2011 k havárii. Členovia delegácie z FPCEC popísali aktuálnu situáciu, napredovanie dekontaminačných prác a stav životného prostredia v prefektúre Fukušima.

Obe strany sa zhodli na potrebe vzájomnej spolupráce s cieľom výmeny skúseností v oblasti radiačnej ochrany a monitorovania životného prostredia.

rokovanie delegácie z FPCEC

rokovanie delegácie z FPCEC

Odbor radiačnej ochrany
Úrad verejného zdravotníctva SR