Aktuality

Späť Na ochranu pred maláriou myslite už pred cestou do exotiky

Na Slovensku boli za ostatné dva mesiace zaznamenané už štyri prípady ťažkej malárie.
Za posledné obdobie ide o zvýšenie počtu takýchto prípadov na infektologických pracoviskách. 

„Osoby si ochorenie priniesli z malarických oblastí (Nigérie a Tanzánie) a boli hospitalizované na jednotkách intenzívnej starostlivosti,” potvrdzuje Alena Koščálová, primárka Kliniky infektológie a geografickej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice Bratislava.
„Od roku 2020 k dnešnému dňu evidujeme v Epidemiologickom informačnom systéme celkovo 10 nahlásených prípadov malárie. Všetky ochorenia boli importované a súviseli s cestou do malarických oblastí v krajinách ako Tanzánia, Mauretánia, Nigéria, Uganda a Sudán. Na Slovensku sa malária bežne nevyskytuje,” uviedol hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas spolu s primárkou bratislavskej infektologickej kliniky Alenou Koščálovou upozorňujú cestovateľov, aby ešte pred vycestovaním do malarických oblastí preventívne mysleli na ochranu a chránili sa pred aj počas pobytu v rizikových oblastiach.
Po návrate treba v prípade akýchkoľvek zdravotných ťažkostí (aj bez teploty) ihneď vyhľadať lekára a informovať ho o pobyte v malarickej oblasti. Túto informáciu je potrebné poskytnúť aj niekoľko mesiacov po návrate. Inkubačný čas malárie je cca jeden týždeň až niekoľko mesiacov.

Ako sa pred maláriou chrániť
„Malária je život ohrozujúce ochorenie, najmä ak prejde do takzvanej ťažkej formy. Ťažkou formou malárie sú ohrozené najmä deti do 5 rokov, tehotné ženy a neimúnni cestovatelia. Ťažká forma malárie, ktorá sa môže prejaviť poruchou vedomia a kŕčmi, zlyhávaním orgánov, ako sú obličky, pečeň alebo pľúca, môže skončiť smrťou aj u mladého a dovtedy zdravého cestovateľa,”
vysvetľuje primárka Alena Koščálová s tým, že proti malárii sa dá účinne chrániť.

„Ochrana pred maláriou spočíva v užívaní liekov, antimalarík, pred príchodom do malarickej oblasti. Antimalariká je potrebné užívať počas celého pobytu v malarickej oblasti a ešte jeden až štyri týždne po odchode z nej. Všetko závisí od typu antimalarika a pokynov lekára,” povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Výber vhodného antimalarika podľa destinácie, ako aj schému užívania, odporučia cestovateľom odborníci v centrách pre cudzokrajné choroby. Kontakty na niektoré z nich nájdete aj na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Okrem ochrany antimalarikami je tiež v malarickej oblasti dôležité vyhnúť sa bodnutiu komárom.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas spolu s primárkou Alenou Koščálovou odporúčajú najmä:

  • obmedziť pobyt vonku v čase od západu do východu slnka,
  • nosiť svetlý odev nepriliehajúci k telu, dlhé rukávy a nohavice,
  • dôkladne sa chrániť účinným repelentom podľa odporúčaní odborníkov z centier pre cudzokrajné choroby,
  • aplikáciu repelentu opakovať po kúpaní, sprchovaní alebo silnom potení,
  • obytná miestnosť má byť zaopatrená sieťami na oknách a dverách,
  • pravidelne vystriekať miestnosť insekticídnym sprejom,
  • používať elektrický odparovač insekticídneho prostriedku.

V miestnostiach treba:

  • lôžko zabezpečiť impregnovanou moskytiérou,
  • nepoužívať voňavé mydlá, parfémy, pleťové prípravky (vôňa láka komáre),
  • bývať čo najďalej od liahnísk komárov.

Podrobnosti k malárii

Malária je parazitárne ochorenie, jeho pôvodcom sú jednobunkové krvné parazity z rodu Plasmodium, ktoré sa na človeka prenesú po bodnutí infikovaným komárom. Inkubačný čas sa v závislosti od pôvodcu nákazy pohybuje od 7 do 18 dní, v niektorých prípadoch až niekoľko mesiacov.
Medzi prvé príznaky ochorenia patria bolesti hlavy, svalov a kĺbov, nepravidelná horúčka so zimnicou a triaškou, črevné ťažkosti, nevoľnosť až zvracanie. Malária sa následne prejavuje  malarickými záchvatmi, ktorých prvé náznaky sú náhle, doprevádzané dlhšie trvajúcou triaškou s prudkým vzostupom teploty. Tieto príznaky sa môžu objaviť v intervaloch.

Malária sa lieči antimalarikami, prípravkami špeciálne vyvinutými na boj s touto chorobou. Liečba je nevyhnutná, pretože pri jej oneskorení malária veľmi rýchlo prechádza do ťažkej formy, ktorá sa môže prejaviť poruchou vedomia a kŕčmi, ale aj zlyhávaním rôznych orgánov ako sú obličky, pečeň, alebo pľúca, a môže sa skončiť smrťou.

Malária sa vyskytuje najmä v trópoch a subtrópoch. V oblasti Afriky (Nigéria, Uganda, Mozambik), v južnej a juhovýchodnej Ázii, v strednej a južnej Amerike, Karibiku, Oceánii a v krajinách stredného Východu.