Aktuality

Späť Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav k 23. kalendárnemu týždňu – analýza RT-PCR a dd-PCR

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd k 23. kalendárnemu týždňu odobrali celkovo 1390 vzoriek, ktoré boli vyšetrené kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 1355 (97,48 %) vzoriek.

V 23. kalendárnom týždni (KT) 2022 bol vírus SARS-CoV-2 zistený v 54 vyšetrených vzorkách, 3 vzorky boli negatívne.

graf 1

V 23. kalendárnom týždni sme v kvantitatívnych vyšetreniach zaznamenali stabilizáciu počtu kópií RNA vírusu SARS-CoV-2.

graf 2

Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách v jednotlivých krajoch poukazuje na zvýšenie v Nitrianskom, Košickom, Trenčianskom a Bratislavskom kraji.

V 23. KT sme zaznamenali stabilizáciu počtu kópií RNA SARS-CoV-2 v odpadových vodách a zvýšenie incidencie.

graf 3

graf 4

graf 5

Záver: Analýza prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách  na Slovensku zodpovedá epidemiologickej situácii. Niektoré vzorky z 23. kalendárneho týždňa sa ešte vyšetrujú.