Aktuality

Späť Meteorologické a hydrologické výstrahy SHMÚ budú sprevádzať praktické zdravotné odporúčania od ÚVZ SR

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) posilnili vzájomnú spoluprácu pri informovaní verejnosti o meteorologických a hydrologických výstrahách na webovej stránke www.shmu.sk.

„Po vydaní výstrahy SHMÚ pred nebezpečnými poveternostnými javmi alebo povodňou sa široká verejnosť dozvie okrem meteorologických a hydrologických údajov aj informácie od ÚVZ SR, ktoré sú rozdelené do jednotlivých sekcií: Ohrozené skupiny obyvateľstva, Zdravotné riziká, Zdravotné odporúčania. Napríklad pri povodniach si verejnosť nájde praktické informácie k hygienickým požiadavkám pre studne, potraviny a poľnohospodárske plodiny, ktoré boli zaplavené vodou, a tiež, aké zdravotné riziká môžu nastať v dôsledku povodní. Pri meteorologických výstrahách budú zverejnené odporúčania, ako sa správať počas horúčav, mrazov a iných prejavov počasia spolu s uvedením, ktoré rizikové skupiny môžu byť najviac postihnuté týmito javmi a aké zdravotné riziká z toho vyplývajú,” vysvetlil hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Ako uviedol generálny riaditeľ SHMÚ Martin Benko: „výsledkom spolupráce SHMÚ a ÚVZ SR je tak kvalitnejší servis pre obyvateľov na území Slovenskej republiky, pretože v čase vydania výstrahy sú pre verejnosť i médiá okamžite k dispozícii aj relevantné zdravotné odporúčania. Týkajú sa nebezpečných javov, ako sú napríklad vietor, búrky, nízke či vysoké teploty alebo povodne a iné.“

Kompletné informácie ÚVZ SR k hydrologickým a meteorologickým výstrahám SHMÚ nájdete na https://www.shmu.sk/sk/?page=2695 a https://www.shmu.sk/sk/?page=2691.

SHMÚ a ÚVZ SR sa touto aktivitou podieľali na riešení úlohy 5.4.2 z Akčného plánu pre implementáciu Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy. Výsledkom spolupráce je implementácia textov ÚVZ SR do meteorologických a hydrologických výstrah SHMÚ https://www.shmu.sk/sk/?page=987 a https://www.shmu.sk/sk/?page=1680.

Úrad verejného zdravotníctva SR a Slovenský hydrometeorologický ústav