Aktuality

Späť Melamínová naberačka – vysoký obsah formaldehydu

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dostal na základe vykonaných kontrol na trhu v SR orgánmi verejného zdravotníctva oznámenie o nevyhovujúcom výrobku s názvom Naberačka, ITEM NO:21563, EAN kód 7521890215631, materiálové zloženie melamín, krajina pôvodu Čína, ktorý bol odobratý v obchodnej sieti.

Podľa skúšok vykonaných Národným referenčným laboratóriom pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, testovaný výrobok nespĺňa požiadavky nariadenia Komisie č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na kontakt s potravinami.

Testované vzorky obsahovali formaldehyd v rozpätí 174 – 216 mg/kg, čiže nespĺňali požiadavky v parametri obsah formaldehydu, ktorého špecifický migračný limit je 15 mg/kg.

naberačka z vrchu

naberačka zo spodu

naberačka detail etikety

Príslušné orgány verejného zdravotníctva v SR prijímajú opatrenia na stiahnutie tohto výrobku z trhu v SR, ktorý bude zároveň hlásený do systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF. Keďže sa uvedený výrobok môže nachádzať na trhu v SR, odporúčame spotrebiteľom, aby tento výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.