Aktuality

Späť Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog: pokračujeme v edukácii žiakov na školách

Vplyv drog je ďalekosiahly a komplexný, a to od jednotlivcov až po komunity - od boja s poruchami užívania návykových látok po obchodovanie s drogami a organizovaný zločin.

Tohtoročná téma “Dôkazy sú jasné: investujte do prevencie“ je zameraná na pripomenutie si, že účinné protidrogové politiky musia byť zakorenené vo vede, výskume, súcite, pochopení sociálnych, ekonomických a zdravotných dôsledkov užívania drog.

Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi si pripomíname každoročne 26. júna.

Pri tejto príležitosti regionálne úrady verejného zdravotníctva pokračujú v realizovaní prednášok a besied na desiatkach základných a stredných škôl po celom Slovensku. Približne pred mesiacom, 31. mája, sme si pripomínali Svetový deň bez tabaku.

Témy edukačných aktivít sú však v súčasnosti zamerané aj na ďalšiu legálnu návykovú látku, ktorou je alkohol, ako aj na nelegálne návykové látky.

Využite možnosť obrátiť sa na linky pomoci alebo špecializované zariadenia v súvislosti so získaním informácii a ďalším nasmerovaním pri riešení problému so závislosťami.

K dispozícii je takisto Linka pomoci na odvykanie od fajčenia, ako aj Poradne odvykania od fajčenia zriadené v rámci regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR.

Aktuálne informácie o drogovej situácii vo svete prináša Svetová správa o drogách. O analýze drogovej situácie v Európe zas informuje Európska správa o drogách.

Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu ÚVZ SR