Aktuality

Späť Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi 2023

Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov si každoročne od roku 1987 pripomíname Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi. 26. jún bol vyhlásený za Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi ako spôsob odhodlania posilniť činnosť a spoluprácu pri dosahovaní cieľa, ktorým je medzinárodná spoločnosť bez drogových závislostí.

Téma medzinárodného dňa pre rok 2023 je ,,Ľudia na prvom mieste: zastavme stigmu a diskrimináciu, posilnime prevenciu“.

Zámerom pre tohtoročný medzinárodný deň je zvýšiť povedomie o negatívnom vplyve stigmy a diskriminácie na ľudí užívajúcich drogy a na ich rodiny, bojovať proti stigme a diskriminácii podporovaním úctivej a nesúdiacej komunikácie a postojov, vzdelávať o poruchách spôsobených užívaním drog, o dostupnej liečbe a o dôležitosti včasnej intervencie, ako aj zvýšiť povedomie o AIDS a epidémii hepatitídy v súvislosti s užívaním nelegálnych návykových látok.

Problémy súvisiace s užívaním drog ovplyvňujú milióny ľudí na celom svete. Z Európskej správy o drogách vyplýva, že v roku 2022 bola dostupnosť a užívanie drog vysoké. Medzi jednotlivými štátmi existujú značné rozdiely. Približne 83,4 milióna, čiže 29 % dospelých (vo veku 15 až 64 rokov) v Európskej únii niekedy užilo nelegálnu drogu. Užitie drog uviedlo viac mužov (50,5 milióna) ako žien (33 miliónov).

Užívanie drog negatívne ovplyvňuje fyzické a duševné zdravie človeka, spoločenský život, vzťahy aj financie. Drogy majú krátkodobé a dlhodobé účinky. Ovplyvňujú to, ako človek myslí, čo cíti a ako sa správa. Poznať riziká ich užívania môže pomôcť znížiť potenciálne negatívne dôsledky a poškodenia. 

V prípade záujmu o pomoc a ďalšie nasmerovanie pri riešení problému so závislosťou je možnosť obrátiť sa na regionálne úrady verejného zdravotníctva, ako aj na ďalšie inštitúcie. Bližšie informácie, ako i telefónne čísla nájdete na webovej stránke INFODROGY.SK

Úrad Organizácie Spojených národov pre drogy a kriminalitu (UNODC) každoročne vydáva Svetovú správu o drogách. Správa za rok 2022  a Európska správa o drogách.
 

Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu