Aktuality

Späť Informácia o zrušení vyhlášky k OTP režimu na pracoviskách a o novele vyhlášky k domácej izolácii a karanténe

 Dátum účinnosti vyhlášok: 5. február 2022

1. Ruší sa vyhláška k OTP režimu na pracoviskách

Link na vyhlášku

S účinnosťou od 5. februára sa ruší povinný OTP režim na pracoviskách. Zamestnávatelia tak už nebudú povinní zamedziť vstup na pracovisko tým osobám, ktoré uvedený režim nespĺňajú.

Úrad verejného zdravotníctva SR však odporúča, aby zamestnávatelia naďalej dobrovoľné testovanie zabezpečovali. Zamestnávateľov i zamestnancov zároveň žiadame, aby na pracovisku naďalej dodržiavali stále platné protiepidemické opatrenia, napríklad dôsledné nosenie respirátora.

2. Vyhláška k izolácii a karanténe: k osobám v osobitnom režime pribúdajú príslušníci ZVJS

Link na vyhlášku

Príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) budú od 5. februára zaradení medzi osoby v osobitnom režime. Znamená to, že aj v prípade pozitívneho výsledku testu budú môcť nastúpiť do práce, ak to bude nevyhnutné. Dodržať však musia niekoľko podmienok:

  • Nesmú mať klinické príznaky ochorenia
  • Musia používať respirátor FFP2 bez výdychového ventilu
  • Je potrebná dezinfekcia prostriedkami s plným virucídnym účinkom
  • Je nutné používať rukavice
  • A obmedziť pohyb po pracovisku na najmenšiu možnú mieru
  • Je nutné zabezpečiť možnosť odpočinku a stravovania bez prítomnosti iných osôb alebo za prítomnosti iných osôb, ktoré sú však tiež osobami pozitívnymi na ochorenie, avšak nemajú klinické príznaky ochorenia

Túto zmenu sme do vyhlášky zapracovali na základe žiadosti ZVJS. Dôvodom je vývoj chorobnosti na COVID-19 u príslušníkov zboru a jej predpokladaný nárast v nadchádzajúcich dňoch.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky