Aktuality

Späť Informácia o výskyte hepatitídy neznámeho pôvodu u detí v zahraničí

Úrad verejného zdravotníctva SR bol cez systém včasného varovania a reakcie EWRS informovaný o zahraničnom výskyte hepatitídy neznámeho pôvodu u detí. Venujeme tomu pozornosť na Slovensku aj v rámci Európy. Podobné prípady v SR zatiaľ neboli hlásené.

Podľa medzinárodných zdravotníckych inštitúcií (WHO, ECDC) ide o akútny zápal pečene, hepatitídu, pri ktorej sa laboratórne nepotvrdila prítomnosť vírusov hepatitídy typu A, B, C, D či E.

Medzi príznaky patria:

  • zožltnutie kože či očných bielkov
  • bolesti brucha
  • hnačky
  • zvracanie.

Zvýšená teplota sa obvykle nevyskytuje. Pri vyšetrení sa zistia výrazne zvýšené pečeňové enzýmy.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas už minulý týždeň informoval regionálne úrady verejného zdravotníctva aj hlavných odborníkov o zahraničnom výskyte hepatitídy neznámeho pôvodu u detí a vyzval ich k zvýšenej pozornosti pri monitorovaní suspektných ochorení na území Slovenska. Regionálne úrady sa začali spájať s pediatrami, infektológmi, gastroenterológmi a spádovými nemocnicami, aby v prípade, že zaznamenajú podobné prípady, zabezpečili potrebné odbery na následné laboratórne vyšetrovanie a aby informáciu o podozrení na výskyt telefonicky oznámili príslušnému RÚVZ.

Vyšetrovania pokračujú vo všetkých krajinách, ktoré hlásia prípady, ale v súčasnosti zostáva presná príčina hepatitídy u týchto detí neznáma.

U niektorých – nie však u všetkých - detí s hepatitídou neznámeho pôvodu hlásenou z európskych krajín bola diagnostikovaná prítomnosť adenovírusov. Či sú naozaj zodpovedné za akútnu hepatitídu, sa doteraz nepotvrdilo.

Adenovírusy sa v Slovenskej republike sledujú a bežne sa vyšetrujú v rámci monitorovania akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení. Zvýšená aktivita adenovírusov na našom území zatiaľ zaznamenaná nebola.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo od začiatku chrípkovej sezóny 2021/2022 vyšetrených spolu 2 817 vzoriek biologického materiálu. Adenovírus sa potvrdil v siedmich z nich.

Podrobnejšie informácie zverejnila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.