Aktuality

Späť Informácia o peľovej situácii v Bratislave

V 10. kalendárnom týždni (t.j. od 6.3. do 12.3.2023) boli v ovzduší Bratislavy zaznamenané vysoké koncentrácie peľových zŕn tisovitých rastlín a topoľa. Strednú hladinu sme zaznamenali v prípade jaseňa a spór vzdušných húb rodu Cladosporium. Peľové koncentrácie jelše, liesky, vŕby a brestu dosiahli nízke hodnoty. V ovzduší sa budú vyskytovať predovšetkým peľové zrná tisovitých rastlín, topoľa a jaseňa.

Priemerná denná koncentrácia biologických častíc (peľové zrná, spóry) v m3 ovzdušia:

  Kalendárny týždeň
Vyššie rastliny: 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Acer (javor)                    
Aesculus (pagaštan)                    
Ailanthus (pajaseň)                    
Alnus (jelša) VN N V N N          
Ambrosia (ambrózia)                    
Apiaceae (mrkvovité)                    
Artemisia (palina)                    
Asteraceae (astrovité)                    
Betula (breza)                    
Carpinus (hrab)                    
Castanea (gaštan)                    
Corylus (lieska) N S N N N          
Cupressaceae / Taxaceae VN VV VV VV VV          
(cyprusovité / tisovité)                    
Fagus (buk)                    
Fraxinus (jaseň)   VN S V S          
Humulus (chmeľ)                    
Chenopodiaceae (mrlíkovité)                    
Juglans (orech)                    
Pinaceae (borovicovité)                    
Plantago (skorocel)                    
Platanus (platan)                    
Poaceae (trávy)                    
Populus (topoľ)   VN N N V          
Quercus (dub)                    
Robinia (agát)                    
Rumex (šťaveľ)                    
Salix (vŕba)         VN          
Sambucus (baza)                    
Tilia (lipa)                    
Ulmus (brest)     VN VN N          
Urticaceae (pŕhľavovité)                    
Huby:                    
Alternaria (alternária) VN VN VN VN VN          
Cladosporium (čerňovka) N N V N S          
Epicoccum (nadguľka) VN VN VN VN VN          
Helminthosporium (hlístovka)                    
Polythrincium(polythrincium)     VN              
Stemphylium (tyčinkovec) VN VN VN VN N          

Informácia pre alergikov:

Väčšina alergikov začne pociťovať príznaky peľovej alergie, keď množstvo peľu v ovzduší dosiahne strednú hodnotu ( S ).

Označenie výskytu Počet biologických častíc v m3 ovzdušia
VN (veľmi nízky) ≤ 5
N (nízky) 6 – 30
S (stredný) 31 - 50
V (vysoký) 51 - 150
VV (veľmi vysoký) ≥ 151