Aktuality

Späť Informácia o náraste počtu prípadov čierneho kašľa v Európe a na Slovensku

V posledných mesiacoch viaceré európske krajiny hlásili nárast počtu prípadov čierneho kašľa v porovnaní s obdobím pred pandémiou COVID-19.

Susedná Česká republika upozorňuje, že od začiatku roku 2024 do 3. marca 2024 bolo v krajine hlásených už 1 666 prípadov čierneho kašľa, z toho v 9. kalendárnom týždni to bolo 449 nových prípadov. Počet prípadov čierneho kašľa v krajine týždenne stúpa. Znepokojujúce sú predovšetkým infekcie u detí do jedného roku života, ktorých už Česko hlási 36 (Státní zdravotní ústav, 2024).

Podobnú situáciu hlásia aj ďalšie európske krajiny ako Dánsko, Chorvátsko či Belgicko. Podľa dostupných údajov sú najviac postihnuté vekové skupiny detí a mladších dospievajúcich, vrátane dojčiat a malých detí, ktoré nedosiahli vek na to, aby boli kompletne očkované. (EpiPulse 2023-2024).

V Slovenskej republike bolo od začiatku roka 2024 do Epidemiologického informačného systému (IS EPIS) k 29.2.2024 hlásených spolu 123 prípadov ochorenia na čierny kašeľ chorobnosť 2,27/100 000 obyvateľov. Výskyt čierneho kašľa bol zaznamenaný v každej vekovej skupine, s najvyššou vekovošpecifickou chorobnosťou u 0-ročných detí a zároveň bol hlásený aj z každého kraja SR.

V priebehu posledných týždňov zaznamenávame nárast počtu ochorení oproti predchádzajúcim trom rokom (Graf 1). Podobne ako výskyt niekoľko iných respiračných infekcií, výskyt čierneho kašľa bol v období počas opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19 nízky, a preto je tento nárast v súčasnosti ešte výraznejší.

nárast počtu ochorení oproti predchádzajúcim trom rokom

V riziku ťažkého priebehu čierneho kašľa sú predovšetkým neočkované, resp. nekompletne očkované deti v prvom roku života. U nich má ochorenie často závažný priebeh s ohrozením života. Najčastejšími komplikáciami sú zápal pľúc a zápal mozgu.

Najúčinnejším prostriedkom v prevencii čierneho kašľa je očkovanie. Očkovanie proti čiernemu kašľu je v Slovenskej republike dlhodobo zaradené do povinného pravidelného očkovania detí a očkovacia látka je plne hradená z verejného zdravotného poistenia. Na ochranu detí v prvom roku života sa odporúča aj očkovanie tehotných žien. Materské protilátky chránia dieťa po narodení do obdobia, kým bude očkované.

Pri pretrvávajúcom kašli (približne 3 týždne) je potrebné v rámci laboratórnej diagnostiky zvážiť cielené vyšetrenie na čierny kašeľ a následne včas zahájiť adekvátnu liečbu chorého.

Výskyt čierneho kašľa. Výskyt za 20 rokov. Slovenská republika

Graf 2 : Výskyt čierneho kašľa. Výskyt za 20 rokov. Slovenská republika.

  • rok 2023 – 223
  • rok 2022 – 109
  • rok 2021 – 92
  • rok 2020 – 700
  • rok 2019 – 702

Očkovanie proti čiernemu kašľu bolo medzi povinné očkovania na Slovensku zaradené v roku 1958. V súčasnosti sa očkujú deti tromi dávkami v 3., 5. a 11. mesiaci života, pričom prvá dávka sa podá najskôr v prvom dni desiateho týždňa života. Preočkováva sa v 6. roku života a následne v 13. roku života

Imunita u dospelých vekom klesá. Dospelí a adolescenti môžu preniesť nákazu na novorodencov a dojčatá. Preto sa odporúča, aby sa aj dospelí dávali preočkovať proti čiernemu kašľu (trivakcína proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu). 

Očkovanie je prínosom pre jednotlivca, má však význam z hľadiska vytvárania kolektívnej ochrany, kedy sa vďaka vysokej zaočkovanosti a dosiahnutiu potrebnej hladiny protilátok ochorenie v populácii nešíri, resp. je zaznamenaný znížený výskyt ochorenia. 

Aktuálne platný očkovací kalendár je k dispozícii na webovej stránke ÚVZ SR: https://uvzsr.sk/documents/d/ruvztt/ockovaci-kalendar-2024

Medzi nešpecifické spôsoby prevencie ochorenia na čierny kašeľ patria: vyhýbanie sa kontaktu s chorými osobami, vyhýbanie sa preľudneným nevetraným priestorom, časté umývanie rúk,  časté vetranie a v prípade ochorenia používanie jednorazových vreckoviek. 

Epidemiologickú situáciu vo výskyte čierneho kašľa na Slovensku monitorujeme pravidelne. V prípade zmeny v epidemiologickej situácii infekčných ochorení prijímame bezodkladne potrebné protiepidemické opatrenia na zabránenie šírenia ochorení.

Čierny kašeľ je vysoko infekčné ochorenie postihujúce dýchacie cesty a spôsobuje vážne záchvaty kašľa. Patrí k najzávažnejším ochoreniam detského veku. Pôvodcom ochorenia je baktéria Bordetella pertussis. Nákaza sa prenáša predovšetkým kvapôčkovou infekciou.

V prvom štádiu prebieha čierny kašeľ pod obrazom prechladnutia (mierne zvýšená teplota, únava, nechutenstvo, nádcha, kýchanie, mierny, neproduktívny a občasný kašeľ). Pre druhé štádium sú typické nočné záchvaty suchého, dráždivého kašľa trvajúci minimálne dva týždne, ale môže trvať aj dva mesiace. U detí do jedného roka má dramatický priebeh. Malé deti majú záchvaty kašľa náhle, často hlavne v noci, pri kašli sčervenejú až zmodrejú a dusia sa. Pre záchvaty kašľa je typické štekavé nadýchnutie a následne krátke viacnásobné kašľanie. Tretie štádium je štádium uzdravovania, tzv. rekonvalescencie – záchvaty kašľa ustupujú v priebehu niekoľkých týždňov.

Sekcia epidemiológie a pripravenosti na pandémie
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky