Aktuality

Späť Informácia o aktuálnej situácii vo výskyte osýpok k 17.3.2017

Osýpky patria medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia detského veku. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách, ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systému. Ochorenie patrí k najnákazlivejším prenosným ochoreniam a rýchlo sa šíri vzduchom najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva.

Ochorenie spôsobuje vírus osýpok zo skupiny paramyxovírusov.Inkubačný čas je približne 10 dní. Je to čas, ktorý uplynie od nakazenia sa po objavenie sa prvých príznakov ochorenia.

Ochorenie sa začína nádchou, kašľom, zápalom spojiviek a svetloplachosťou. Telesná teplota sa zvyšuje, na sliznici líc vznikajú žltobiele škvrnky s červeným okrajom. Na vrchole teploty sa objavuje splývavá vyrážka, najprv za ušami, potom na tvári, trupe a končatinách. Do štyroch dní sa rozšíri na celé telo. Obávanými komplikáciami osýpok sú zápal pľúc a poškodenie centrálneho nervového systému. Postihnuté sú najmä deti do 5 rokov veku.

Zdrojom nákazy je chorý človek v počiatočnom štádiu ochorenia (ešte pred objavením sa vyrážky). Ochorenie sa prenáša vzduchom kontaminovaným výlučkami horných dýchacích ciest chorého človeka. Imunita po prekonaní ochorenia je celoživotná.

Na Slovensku sa pred zavedením očkovania proti osýpkam evidovali tisíce ochorení ročne s početnými komplikáciami a úmrtiami. Po roku 1969, kedy u nás bolo zavedené pravidelné očkovanie detí, chorobnosť postupne klesala až na nulové hodnoty.

Posledná epidémia osýpok sa u občanov Slovenskej republiky vyskytla na prelome rokov 1997 a 1998. Odvtedy sa v Slovenskej republike nezaznamenal žiaden domáci (autochtónny) prípad ochorenia na osýpky. V roku 2011 sa vyskytli dva importované prípady, v roku 2012 jeden importovaný prípad. V týchto prípadoch sa osoby nakazili mimo územia Slovenskej republiky. Išlo o Veľkú Britániu, Francúzsko a Rumunsko. V súčasnosti možno hovoriť o dosiahnutí eliminácie osýpok v Slovenskej republike s ojedinelými importovanými ochoreniami z iných krajín.

V krajinách s nízkou úrovňou zaočkovanosti sa stále vyskytujú epidémie osýpok. Zvýšená migrácia neočkovaných osôb predstavuje riziko šírenia tohto ochorenia. V posledných rokoch však aj na Slovensku stúpol počet rodičov, ktorí odmietli povinné očkovanie detí, čo sa prejavilo na poklese zaočkovanosti. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča na dosiahnutie dostatočnej kolektívnej imunity proti osýpkam zabezpečiť 95 %-tnú zaočkovanosť dvomi dávkami očkovacej látky. V prípade poklesu zaočkovanosti pod odporúčanú 95 % úroveň sa vzhľadom na vysokú migráciu osôb nedá vylúčiť vznik epidémií po importe osýpok aj na Slovensko.

V Slovenskej republike sa v roku 2016 kontrolovala zaočkovanosť prvou dávkou očkovacej látky proti osýpkam, mumpsu a rubeole u detí narodených v roku 2014, 2013 a 2012. Celoslovenská zaočkovanosť detí narodených v roku 2014 dosiahla hodnotu 94,5 %. Úroveň 95 % nedosiahli štyri kraje: Bratislavský, Trenčiansky, Banskobystrický a Košický. Kontrolou zaočkovanostiprvou dávkou očkovacej látky proti osýpkam, mumpsu a ružienke u detí narodených v roku 2013 sa zaznamenala celoslovenská zaočkovanosť na úrovni 95,2 %, avšak na okresnej úrovni bolo až 32 okresov s nižšou zaočkovanosťou ako 95 %. Tieto okresy zahŕňali všetky kraje Slovenskej republiky.

Od februára 2016 prebieha v Rumunsku epidémia osýpok a napriek prijatým opatreniam ochorenia stále pribúdajú. Od konca septembra 2016 do 10. 3. 2017 bolo v Rumunsku hlásených 3 446 prípadov toho ochorenia. Väčšina prípadov sa vyskytla u detí do štyroch rokov. Hlásených bolo aj 17 úmrtí, ktoré sa vyskytli u osôb s oslabenou imunitou alebo iným základným ochorením. Osýpky v Rumunsku hlási 37 zo 42 žúp. Najviac postihnutá je župa CarasSeverin v západnej časti krajiny na hraniciach so Srbskom. Až 96 % všetkých prípadov ochorenia sa vyskytlo u neočkovaných osôb. Z tohto dôvodu prebieha v postihnutých miestach masívna očkovacia kampaň s cieľom doočkovať neočkované osoby.

Očkovací status osôb v aktuálnej epidémii osýpok v Rumunsku k 3. 3. 2017

Očkovací status osôb v aktuálnej epidémii osýpok v Rumunsku k 3. 3. 2017 graf

Zdroj: https://www.ecdc.europa.eu/en 

Jedným z cieľov WHO je dosiahnutie eliminácie osýpok vo všetkých regiónoch sveta. Eliminácia osýpok bola vyhlásená v 15 krajinách Európskej únie. V šiestich krajinách sa stále zaznamenáva endemický prenos osýpok a to v Belgicku, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Poľsku a Rumunsku. V rámci EÚ bolo v roku 2016 hlásených celkovo 4 099 prípadov osýpok. Epidémie osýpok boli hlásené z Francúzska, Írska, Anglicka, Walesu a Talianska. V roku 2017 sa zaznamenal nárast hlásených prípadov osýpok v krajinách EÚ. Menšie epidémie osýpok hlásili Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Španielsko a Švédsko. Predpokladá sa, že v niektorých krajinách sa vyskytujú prípady ochorení v epidemiologickej súvislosti s aktuálne prebiehajúcou epidémiou v Rumunsku, čo sa však musí ešte potvrdiť porovnaním laboratórnych výsledkov.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky situáciu vo výskyte osýpok monitoruje v rámci Epidemiologického informačného systému Slovenskej republiky ako aj v rámci Európskeho systému rýchleho varovania.V prípade, že sa ochorenie na osýpky zavlečie do Slovenskej republiky, bude sa postupovať v súlade s Akčným plánom na elimináciu osýpok v európskom regióne Svetovej zdravotníckej organizácie.

Množstvo epidémií osýpok je dôkazom, že ochorenie neustále cirkuluje v populácii. Vzhľadom na pokles zaočkovanosti v Slovenskej republike sa nedá vylúčiť import ochorení na naše územie. Nakoľko ide o vírusové ochorenie, liečba antibiotikami neprichádza do úvahy. V tomto prípade je potrebné neustále zdôrazňovať význam očkovania, nakoľko ide o jedinú špecifickú prevenciu tohto vysoko nákazlivého a nebezpečného ochorenia.

Aktualizované: 17. 3. 2017