Aktuality

Späť Hlavný hygienik SR v novembri navštívil odborné podujatia vo Švédsku a v Česku

Hlavný hygienik SR Ján Mikas sa zúčastnil na 59. zasadnutí ECDC Management Board vo švédskom Štokholme. Účastníci diskutovali o prioriotách ECDC pre rok 2025.

Spolu s ďalšími predstaviteľmi Úradu verejného zdravotníctva SR sa hlavný hygienik SR v novembri 2023 zúčastnil aj podujatia, ktoré sa pod názvom Slezské dny preventivní mediciny konalo v Ostrave.

Odborníci zo Sekcie epidemiológie a pandemickej pripravenosti, z Odboru hygieny životného prostredia ÚVZ SR a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade tu boli súčasťou expertných diskusií, v rámci ktorých diskutovali o aktuálnych témach na úseku preventívnej medicíny – medzinárodných hrozbách v ochrane verejného zdravia, epidemiológii, problematike hygieny vody, bezpečnosti vo výrobkovej sfére, zdraví a životnom prostredí a mnohých ďalších okruhoch. 
Hlavný hygienik SR Ján Mikas v rámci podujatia v Ostrave absolvoval bilaterálne stretnutie s hlavnou hygieničkou ČR Pavlou Svrčinovou.

Sekcia medzinárodných vzťahov a komunikácie ÚVZ SR