Aktuality

Späť Hlavný hygienik SR T. Červeňová inicioval pracovné stretnutie rezortných hygienikov

Hlavný hygienik SR a vedúci hygienici z rezortov Ministerstva obrany SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva dopravy SR a Slovenskej informačnej služby sa budú pracovne stretávať na pravidelnej báze a zjednocovať svoje odborné aktivity a spoluprácu v teréne.

Rokovanie rezortov

Dohodli sa na tom na spoločnom rokovaní na pôde ÚVZ SR dňa 13.05.2024, ktoré zorganizovala doktorka Tatiana Červeňová, hlavný hygienik SR.

Vzájomne sme sa informovali o aktuálnej situácii v oblastiach, ktoré z odborného hľadiska zastrešujeme, plánovaných opatreniach, víziách a plánoch v rezortoch. Identifikovali sme prierezové okruhy, v ktorých vieme zosúladiť naše odborné činnosti a aktívnu spoluprácu v teréne. Jednotný postup jednoznačne prispieva ku garancii efektívneho výkonu ochrany verejného zdravia a o to nám všetkým ide,” uviedla doktorka Tatiana Červeňová, hlavný hygienik SR.

Na ďalšom stretnutí budú rezortní hygienici rokovať o konkrétnych návrhoch na zjednotenú spoluprácu, napríklad v oblasti zdravotného monitoringu a dozoru.

Úrad verejného zdravotníctva SR