Aktuality

Späť Hlavný hygienik SR sa zúčastnil workshopu MAAE a prefektúry Fukušima

Hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas a zástupcovia odboru radiačnej ochrany Úradu verejného zdravotníctva SR sa s cieľom poskytnúť naše znalosti a kapacity v dňoch 31. januára až 3. februára 2023 zúčastnili záverečného workshopu projektu spolupráce medzi Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) a prefektúry Fukušima, ktorý sa konal v Centre pre tvorbu životného prostredia v meste Miharu, Japonsko.

Experti z rôznych krajín diskutovali počas workshopu o výsledkoch a získaných skúsenostiach z 10-ročnej spolupráce medzi MAAE a prefektúrou Fukušima.

Projekt, ktorý sa začal v roku 2013, pokrýval rozsiahlu odbornú problematiku vrátane vyraďovania jadrových zariadení, nakladania s odpadmi, monitorovania radiačnej situácie a životného prostredia a zdieľania informácií s verejnosťou. Z vedeckého hľadiska sa potvrdilo, že životné prostredie v prefektúre Fukušima sa po havárii jadrovej elektrárne Fukušima Daiči, ku ktorej došlo v roku 2011, neustále obnovuje.

Odbor radiačnej ochrany ÚVZ SR

Hlavný hygienik SR sa zúčastnil workshopu MAAE a prefektúry Fukušima - foto