Aktuality

Späť Hlavný hygienik SR Ján Mikas a odborníčky ÚVZ SR vystúpili na konferencii v ČR

Delegácia Úradu verejného zdravotníctva na čele s hlavným hygienikom SR Jánom Mikasom sa zúčastnila konferencie pri príležitosti 70 rokov hygienickej služby v Českej republike a na Slovensku. Konferencia sa konala v českom Novom Jičíne pod záštitou ministra zdravotníctva SR Vlastimila Válka, hlavnej hygieničky ČR Pavly Svrčinovej a riaditeľa  regionálnej pobočky Svetovej zdravotníckej organizácie v ČR Srđana Matića.

Ján Mikas vo svojom vystúpení predstavil súčasnú situáciu verejného zdravia na Slovensku a aktivity, plány a výzvy úradu do budúcnosti. „Úrady verejného zdravotníctva na Slovensku prešli počas pandémie COVID-19 zaťažkávajúcou skúškou. Pandémia totiž jasne poukázala na nezastupiteľný význam a skutočnú hodnotu fungujúcich orgánov verejného zdravotníctva. Verejnosť však zároveň spoznala aj najväčšie slabiny tohto desaťročia podceňovaného odboru - a to technologický a personálny dlh,” uviedol hlavný hygienik.

Ako pripomenul, v súčasnosti nastáva masívna generačná výmena odborníkov vo všetkých oblastiach, kde je náročné prilákať absolventov a udržať ich, aby sme z nich vychovali odborníkov.

Závažným problémom je aj rast kapitálových a prevádzkových nákladov na zabezpečenie špičkovej prístrojovej techniky a jej udržateľnosti. „Jedine s adekvátnou podporou budeme schopní zabezpečovať všetky uvedené úlohy moderne, efektívne a na profesionálnej úrovni,” uzavrel Ján Mikas.

Konferencia sa konala 1. decembra 2022, na Svetový deň boja proti AIDS. Tejto téme sa účastníci venovali v osobitnom bloku. Situáciu na Slovensku predstavila vedúca sekcie epidemiológie a pripravenosti na pandémie Adriana Mečochová.

Účastníci tiež diskutovali o problematike azbestu, príspevok za Slovensko predniesla Karin Fejdová z odboru preventívneho pracovného lekárstva.

Hygienická služba vo vtedajšom Československu sa datuje od prijatia zákona č. 4/1952 Zb.z. o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti. V roku 1952 sa tak ustanovili okresné a krajské hygienické stanice a orgány hygienickej služby.

Spoločná fotografia
Prednáška
Konferencia
Prednáška
Skupinová fotografia