Aktuality

Späť Hlavný hygienik SR a ďalší predstavitelia ÚVZ sa zúčastnili konferencie Medicína katastrof v Zlíne

Nové bezpečnostné výzvy boli témou 24. ročníka konferencie “Medicína katastrof - MEKA 2023”, ktorá sa v uplynulých dňoch konala v českom Zlíne. Zúčastnil sa jej aj hlavný hygienik SR Ján Mikas a ďalší predstavitelia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Konferencia bola určená pracovníkom záchranných zložiek, orgánom verejného zdravotníctva, odborom krízového riadenia miest a obcí, ale aj humanitárnym a sociálnym pracovníkom a ďalším, ktorých sa krízové riadenie týka.

Účastníci diskutovali o rizikách vyplývajúcich zo situácie na Ukrajine či o ďalších potenciálnych hrozbách súčasnosti. Hovorili tiež o pandémii COVID-19 a poučeniach do budúcna, ktoré so sebou priniesla.

Ján Mikas

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prezentovali svojimi príspevkami odborníci zo Sekcie epidemiológie a pripravenosti na pandémie, z Odboru radiačnej ochrany a aj z Národného ohniskového bodu pre Medzinárodné zdravotné predpisy Svetovej zdravotníckej organizácie (NFP IHR).

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky