Aktuality

Späť Hlavný hygienik Slovenskej republiky k aktuálnej epidemiologickej situácii v súvislosti s osýpkami (8.3.2017)

Epidemiologická situácia vo výskyte osýpok je v Slovenskej republike priaznivá. O aktuálnom vývoji dnes (8.3.2017) informoval hlavný hygienik Slovenskej republiky Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. na tlačovom brífingu. Zároveň konštatoval, že vzhľadom na vývoj vo výskyte osýpok v krajinách ako napr. Rumunsko alebo Maďarsko, nie je úplne možné vylúčiť riziko importu osýpok na Slovensko.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako aj regionálne úrady verejného zdravotníctva epidemiologickú situáciu vo výskyte osýpok pozorne monitorujú v rámci Epidemiologického informačného systému Slovenskej republiky ako aj v rámci Európskeho systému rýchleho varovania a budú priebežne informovať verejnosť o vývoji aktuálnej epidemiologickej situácie na Slovensku aj v Európe.

Osýpky sú jedným z najzávažnejších vírusových ochorení detského veku. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách, ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systému. Ochorenie patrí k najnákazlivejším prenosným ochoreniam a rýchlo sa šíri vzduchom najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva.

Množstvo epidémií osýpok je dôkazom, že ochorenie neustále cirkuluje v populácii. Vzhľadom na pokles zaočkovanosti proti osýpkam v Slovenskej republike je teoreticky možný vznik malých epidémií ak dôjde k importu osýpok do nezaočkovanej komunity.

Hlavný hygienik Slovenskej republiky odporúča rodičom, ktorí nedali zaočkovať svoje deti z dôvodu zavádzajúcich informácií a argumentov antivakcinačných aktivistov, aby kontaktovali ich pediatra a prediskutovali možnosť zaočkovania svojich detí. V tejto súvislosti bude Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky listom kontaktovať Slovenskú lekársku komoru, Slovenskú lekársku spoločnosť a Asociáciu súkromných lekárov SR, s cieľom informovať o aktuálnej situácii vo výskyte osýpok a ich možného výskytu aj v Slovenskej republike.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas PhD. rovnako zdôrazňuje potrebu zvýšenej ostražitosti zdravotníckych pracovníkov, najmä praktických lekárov pre deti a dorast a pre dospelých, aby v rámci diferenciálnej diagnostiky pri pozitívnych klinických príznakoch (exantémové ochorenia s horúčkou) a pri pozitívnej epidemiologickej anamnéze mysleli aj na toto ochorenie.

Epidemiologickú situáciu Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky aj naďalej exaktne monitoruje a bude aktuálne informovať verejnosť na svojej webovej stránke www.uvzsr.sk.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. - Osýpky - Aktuálna epidemiologická situácia (prezentácia 8.3.2017) (pdf, 1,6 MB)