Aktuality

Späť Hlavný hygienik sa zúčastnil 72. zasadnutia Regionálneho výboru WHO pre Európu, na Slovensku aj v Česku zas viacerých konferencií

Ochorenie COVID-19 naďalej zamestnáva odborníkov po vedeckej a výskumnej stránke. Rôzne aspekty pandémie i samotného ochorenia dominovali aj na 26. Červenkových dňoch, odbornej konferencii, ktorá sa konala pod záštitou hlavného hygienika SR Jána Mikasa. Odborná obec sa podrobne venovala šíreniu COVID-19 a jeho priebehu, vplyvom opatrení či sekvenovaniu vírusu SARS-CoV-2. Témou odbornej diskusie boli aj iné infekčné ochorenia, ako sú HIV/AIDS, legionárska choroba, ochorenia prenášané vektormi či nozokomiálne a ďalšie nákazy. Celý program konferencie.

Hlavný hygienik sa zúčastnil 72. zasadnutia Regionálneho výboru WHO
 

Nákazlivé ochorenia boli aj jednou z tém 72. zasadnutia Regionálneho výboru WHO pre Európu, ktoré sa konalo v izraelskom Tel Avive. V delegácii SR bol aj hlavný hygienik SR. Prezentované stanoviská hlavným hygienikom SR, ktoré boli predložené sekretariátu WHO, nájdete na konci tohto príspevku.

Ján Mikas vystúpil aj na 2. ročníku medzinárodného panelu konferencie Zdravotnického deníku v Prahe, kde predstavil činnosť ÚVZ SR a regionálnych úradov. Venoval sa aj pandémii COVID-19. „Preverila schopnosť všetkých zvládať krízovú situáciu,“ zhodnotil hlavný hygienik SR. Podľa neho je nevyhnutné poučiť sa z chýb a posilniť systémy verejného zdravotníctva. Pandémia COVID-19 podľa neho priniesla množstvo skúsenosti a vyššie uvedomenie ľudí v oblasti ochrany zdravia. Rovnako podnietila zavedenie a rozšírenie diagnostiky – PCR či antigénovej diagnostiky, sekvenovania či monitoringu odpadových vôd.


Hlavný hygienik SR sumarizoval vývoj pandémie aj na konferencii SME Healthcare Summit v Bratislave. V tomto kontexte upozornil na aktuálnu chrípkovú sezónu 2022/2023. V aktuálnej sezóne aj vzhľadom na minimum plošne zavedených protiepidemických opatrení nemožno podľa neho vylúčiť skorší nástup zvýšeného výskytu chrípky a chrípke podobných ochorení, ako aj silnejšiu aktivitu chrípky než v predchádzajúcich dvoch sezónach. Hlavný hygienik SR odporučil očkovanie proti chrípke. „Chrípka ešte nepovedala posledné slovo,“ skonštatoval.