Aktuality

Späť Hlavný hygienik Ján Mikas sa dal zaočkovať proti chrípke

V reakcii na aktuálnu potrebu posilňovať ochranu v zdravotníckych zariadeniach a prispieť k prevencii infekcií, vedenie Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) rozhodlo zapojiť sa do projektu „Chránime našich pacientov, očkujeme sa proti chrípke“ a pripravilo všetkým zamestnancom možnosť zaočkovať sa proti chrípke priamo na pracovisku. Cieľom preventívnej aktivity je okrem zabezpečenia dostupného očkovania aj osvetový rozmer, ktorým chcú poukázať na dôležitosť očkovania sa zdravotníkov a ísť príkladom ostatným zdravotníckym zariadeniam, pacientom ako aj verejnosti.

Očkovacím dňom, ktorý štartuje na pôde Nemocnice akad. L. Dérera v Bratislave, začali prvé hromadné očkovanie zdravotníkov UNB. Okrem nich sa proti chrípke dal zaočkovať aj hlavný hygienik Slovenskej republiky PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH. „Ľudia chrípku častokrát podcenia. Jej riziká sú však vážne, preto je dôležité pripomínať jednoznačné prínosy očkovania proti chrípke. Mrzí ma nízka úroveň zaočkovanosti proti chrípke u najzraniteľnejších, ktorými sú malé deti, osoby nad 59 rokov a chronicky chorí, pretože im bez očkovania hrozí, že pre komplikácie skončia vo vážnom zdravotnom stave v nemocnici. Proti chrípke sa niektorí nedajú očkovať, pretože majú strach, že by na ňu mohli ochorieť práve po očkovaní. To ale nie je možné, pretože očkovacie látky proti chrípke nie sú schopné vyvolať ochorenie. Ak však človek predsa len na chrípku krátko po očkovaní ochorie, je to z dôvodu, že sa už dával očkovať v čase, kedy už bol infikovaný respiračným vírusom, alebo na ňu ochorel medzitým, ako sa mu stihla vytvoriť dostatočná hladina ochranných protilátok po očkovaní proti chrípke. Jednoznačne platí, že očkovanie zabraňuje vzniku chrípky, respektíve podstatne zmierňuje priebeh tohto ochorenia a znižuje jeho nepriaznivé dôsledky. Navyše, ak sa očkuje zdravotník, pomáha vyvracať mýty o očkovaní a upevňuje tak dôveru v očkovanie proti chrípke,“ vysvetlil hlavný hygienik.

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH.

„Rozhodli sme sa prijať zodpovednosť za zlepšenie prevencie infekčných ochorení v našej nemocnici a aktívne podporiť očkovanie nášho personálu. Je to významný krok pre ochranu zdravia našich pacientov a zároveň pre minimalizáciu výpadkov pracovnej kapacity v chrípkovom období, kedy čelí naša nemocnica zvýšenému náporu chorých. Očkovanie je pre nás nielen opatrením proti chorobe, ale aj morálnym záväzkom voči tým, ktorí nám zverujú svoje zdravie. Chceme byť pre našich pacientov nielen liečiteľmi, ale aj príkladom zodpovednosti, motivácie a starostlivosti“, konštatuje MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA, riaditeľ UNB. Vedenie UNB verí, že táto aktivita povedie nielen k zvýšeniu zaočkovanosti personálu nemocnice, ale aj k posilneniu povedomia verejnosti o dôležitosti očkovania v boji proti infekčným chorobám.

Napriek tomu, že je chrípka často zamieňaná s bežným prechladnutím, ide o nebezpečné a potenciálne smrteľné ochorenie. Pre skupinu seniorov ako aj pre chronicky chorých pacientov s oslabenou imunitou, ktorí sú navyše vystavení vyššiemu riziku nákazy v dôsledku častých hospitalizácií a návštev lekára, môže mať chrípka fatálne dôsledky.

„Ako lekári máme povinnosť chrániť pacientov pred chorobami, ktorým dokáže dnešná medicína účinne predchádzať. Očkovanie zdravotníckeho personálu dáva pacientov a profesionálnu etiku nad osobné preferencie. Hospitalizovaní pacienti sú v riziku ochorenia na chrípku vzhľadom na svoju základnú chorobu, ktorú chrípka môže zhoršiť a vážne ohroziť ich život,“ hovorí prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH, prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti a dodáva: „Očkovaný lekár chráni nielen seba, ale aj svoju rodinu a pacientov. Očkovaním zabránime ochoreniu a tým šetríme náklady na liečbu. Tie môžeme použiť na liečbu iných ochorení. Podľa aktuálne zverejnenej štúdie amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) vakcína v tohtoročnej chrípkovej sezóne znížila na južnej pologuli riziko hospitalizácie spojenej s chrípkou o 52%. Cirkulujúce vírusy chrípky boli geneticky podobné tým, ktoré sú vo vakcíne určenej aj pre severnú pologuľu na sezónu 2023/24. Vakcína teda môže ponúknuť podobnú ochranu aj na severnej pologuli. Očkovanie nie je len osobnou voľbou, ale aj prejavom solidarity a starostlivosti voči našim pacientom a spoločnosti."

„Zapojenie UNB do projektu nie je len zodpovedným krokom voči vlastnému personálu, ale aj zásadným prínosom pre celý zdravotnícky systém. Očkovanie zdravotníkov neznamená len prevenciu ochorení, ale aj posilnenie kapacity nemocníc v období, kedy je dopyt po zdravotnej starostlivosti najvyšší,“ povedal minister zdravotníctva MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD., MHA, MPH.

Ambasádori očkovania

Ambasádormi očkovania v rámci UNB sa stali viacerí významní lekári a špecialisti, ktorí chcú motivovať ostatných kolegov aby sa zapojili.
„Na dennej báze vidím vážne a aj fatálne dôsledky chrípky u našich pacientov na oddelení. Sám sa proti chrípke každoročne očkujem a nebude tomu inak ani tento rok. Verím, že moja účasť v projekte bude povzbudením pre ostatných kolegov, ale najmä pomôže vyvracať mýty o očkovaní u verejnosti, ktorá tak prichádza o účinný nástroj v boji proti potenciálne vážnymi dôsledkami chrípky,“ uvádza MUDr. Štefan Laššán, PhD., MPH, prednosta Kliniky pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky SZU a UNB z Nemocnice Ružinov.

„Čaká nás obdobie respiračných infekcií, vrátane COVID-19 a chrípky, preto je očkovanie zdravotníkov kľúčovým opatrením v našom úsilí poskytovať neprerušenú starostlivosť počas tohto obdobia. Nielenže chráni nás, ale očkovaný zdravotník chráni predovšetkým našich pacientov, ktorí sú v tomto období zraniteľnejší,“ hovorí doc. MUDr. Peter Sabaka, PhD., lekár Kliniky infektológie a geografickej medicíny LF UK a UNB z Nemocnice akad. L. Dérera.

„Očkovanie proti chrípke je nie len aktom zodpovednosti, ale aj prejavom solidarity voči našim pacientom, ktorí sa v chrípkovej sezóne nachádzajú vo zvýšenom riziku. Chceme na našom pracovisku vytvoriť bezpečné prostredie a minimalizovať šírenie vírusového ochorenia,“ konštatuje MUDr. Jakub Hložník, MPH, primár Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny z Nemocnice sv. Cyrila a Metoda.

UNB sprístupňuje očkovanie proti chrípke aj pre verejnosť. Očkovať sa bude možné aj bez predchádzajúcej registrácie, v očkovacom centre Nemocnice akad. L. Dérera na Kramároch, každý pracovný deň od 8:00 do 14:00 hod.

Na tlačovom brífingu sa zúčastnili:

  • MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD., MHA, MPH (minister zdravotníctva SR)
  • PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH (hlavný hygienik SR)
  • Prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH (epidemiológ, predseda SEVS)
  • MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA (riaditeľ UNB)
  • doc. MUDr. Peter Sabaka, PhD. (lekár Kliniky infektológie a geografickej medicíny LFUK, SZU a UNB)

Zapojte sa do projektu
Do projektu Chránime našich pacientov je v tejto chvíli zapojených viac ako 220 zdravotníckych zariadení na celom Slovensku. Zapojiť sa môže každé štátne i súkromné zdravotnícke zariadenie, ktorého personál sa chráni proti chrípke očkovaním. Prihlásenie je možné na stránke www.chranimenasichpacientov.sk


1 *Fowlkes AL, Nogareda F, Regan A, et al. Interim Effectiveness Estimates of 2023 Southern Hemisphere Influenza Vaccines in Preventing Influenza-Associated Hospitalizations — REVELAC–i Network, March–July 2023. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2023;72:1010–1015. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7237e1.